σε νεοέλληνες φιλοσόφους

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Γεωργούλης

Γιάννη ΤζαβάραΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣΚωνσταντίνος Δ. Γεωργούλης (1894-1968)
Τελευταία ενημέρωση του Αφιερώματος: Ιούλιος 2016


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΙΙΙ. Κείμενα για τον Κωνσταντινο Γεωργουλη


Ι. Βιογραφικά


Ο Κωνσταντίνος Δ. Γεωργούλης γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1894. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κι έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη φιλολογία, στη φιλοσοφία και στα παιδαγωγικά στα Πανεπιστήμια του Freiburg (όπου παρακολούθησε μαθήματα του Χούσερλ και του Χάιντεγγερ) και του Βερολίνου. Υπηρέτησε επί πολλά χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση ως ελληνοδιδάσκαλος, σχολάρχης, καθηγητής, γυμνασιάρχης, επιθεωρητής κτλ. Διεύθυνε το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης (1941-1964) και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας (1952-1957).
Το έργο του χαρακτηρίζεται από πολυμέρεια, βαθύτητα και σαφήνεια. Εκτείνεται σε φιλοσοφικές, παιδαγωγικές και φιλολογικές μελέτες. Μεταξύ άλλων συνέγραψε εκτενή άρθρα στο Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου και στη Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια.


ΙΙ. Δημοσιεύματα

Βιβλία
1.    Αριστοτέλους: Πρώτη Φιλοσοφία (Τα Μετά τα Φυσικά). Εισαγωγή-Μετάφραση Κ. Δ. Γεωργούλης. Θεσσαλονίκη 1935 (2η έκδοση, «Παπαδήμα», Αθήναι 1973. 5η έκδοση, 2005), 407 σ.
2.    Η μελέτη των ελληνικών ανθρωπιστικών γραμμάτων. Συμβολή στη φιλοσοφική και μεθοδολογική θεμελίωση των ελληνικών σπουδών. «Δ. Αλεξίου», Θεσσαλονίκη 19381 (19642), 215 σ.
3.    Πλάτωνος: Πολιτεία (Ή περί δικαίου πολιτικός). Εισαγωγή-Μετάφραση Κ. Δ. Γεωργούλης. «Σιδέρης», Αθήναι 19391 (2η έκδοση, Αθήναι 1963. 3η έκδοση, 2009).
4.    Πλάτωνος: Συμπόσιον. Μετάφραση Β. Δεδούσης, Πρόλογος Κ. Δ. Γεωργούλης. «Ζαχαρόπουλος», Αθήναι 1939.
5.    Το ιδεολογικόν περιεχόμενον του αγώνος. Διεύθυνσις Τύπου Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αθήναι 1950, 147 σ.
6.    Μαθήματα εισαγωγής εις την φιλοσοφίαν. Σχολ. Έτος 1950-1951. 1950-1951, 121 σ.
7.    Η φιλοσοφία του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους. Μέρος Α΄, Προκαταρκτικαί έννοιαι. Διεύθυνσις Τύπου Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αθήναι 1951, 168 σ.
8.    Απόψεις από την φιλοσοφίαν της εποχής μας. Εκδοτικός Οίκος Ιωάννου Σιδέρη, Αθήναι 1956, 111 σ.
9.    Η επιστήμη της εργασίας. Νέα ελληνική κοινωνική οικονομική θεωρία. Αθήναι 1958, 14 σ.
10. Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης. Θεσσαλονίκη 1962, 440 σ.
11. Αισθητικά και φιλοσοφικά μελετήματα. «Ι. Σιδέρης», Αθήναι 1964, 272 σ.
12. Ειδική Διδακτική. «Παπαδήμας», Αθήναι 1972.
13. Αριστοτέλους: Φυσική ακρόασις (Τα Φυσικά). Μετάφραση Κ. Δ. Γεωργούλης, Επιμέλεια Λίνος Μπενάκης. «Παπαδήμας», Αθήνα 19721 (19922).
14. Αι σύγχρονοι φιλοσοφικαί κατευθύνσεις. «Παπαδήμας», Αθήναι 1973, 96 σ.
15. Γενική Παιδαγωγική. «Παπαδήμας», Αθήναι 1973, 135 σ.
16. Αριστοτέλους: Φυσική ακρόασις (Τα φυσικά). Μετάφραση Κ. Δ. Γεωργούλης. «Παπαδήμας», Αθήναι 1973, 304 σ.
17. Γενική Διδακτική. Επιμέλεια Παν. Ε. Γιαννακόπουλος. 2η έκδοση, «Παπαδήμας», Αθήναι 1974, 531 σ.
18. Η ουσία και η διδακτική των θρησκευτικών. Επιμέλεια Γεώργιος Πλ. Παναγόπουλος. «Παπαδήμας», Αθήναι 1975, 381 σ.
19. Φιλοσοφικά μελετήματα περί θρησκείας. «Παπαδήμας», Αθήνα 1976, 159 σ.
20. Φιλοσοφία της ιστορίας. 2η έκδοση, «Παπαδήμας», Αθήναι 1993, 245 σ.
21. Ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας. Πρόλογος-Πίνακες-Επιμέλεια Δ. Ν. Σακκάς. 2η έκδοση, «Παπαδήμας», Αθήναι 1994 (5η έκδοση, 2007), 929 σ.
22. Γεωργούλης, Κ. Δ. – Γεωργούντζος, Παναγιώτης Κ. (Επιμ.): Συμπλήρωμα του μεγάλου λεξικού της ελληνικής γλώσσης Henry G. Liddell και Robert Scott. Τόμ. 5, «Ι. Σιδέρης», Αθήνα 1997.


Άρθρα, Βιβλιοκρισίες κ.ά.
1.    «Και πάλι οι κοινωνικοί νόμοι». Αναγέννηση 5 (1927), 166-167.
2.     «Ο Γ. Κορδάτος και η μαρξική επιστήμη». Αναγέννηση 8 (1927), 485.
3.     «Η δευτερολογία του κ. Καρούζου». Αναγέννηση 6 (1927), 365-366.
4.     «Κρίση και ακρισία». Μακεδονικές Ημέρες 5 (1934), 133-138.
5.     «Από τη νεανική ζωή και δράση του Αριστοτέλους». Μακεδονικόν Ημερολόγιον 11 (1935), 145-156.
6.    «Η χριστιανική ανθρωπολογία του Nicolaus Berdjajew». Μακεδονικές Ημέρες 4 (1935), 169-174.
7.    «Σπανδωνίδης Πέτρος, “Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία”, Θεσσαλονίκη, 1935». Παιδεία 7-8 (1936), 295-297.
8.    «Κράτος και παιδεία». Παιδεία 7-8 (1936), 241-247.
9.     «Δημήτρης Γληνός». Νέα Εστία 35, 398-399 (1944), 106-111.
10. «Το νόημα της ελευθερίας». Νέα Εστία 37, 427 (1945), 86-90.
11. «Η τέχνη και η εποχή». Νέα Εστία 38, 437-438 (1945), 776-783.
12. «Διδάσκαλος και παιδευτής του γένους». Νέα Εστία 40, 460 (1946), 902-917.
13. «Εμμ. Πεζόπουλος». Νέα Εστία 42, 485 (1947), 1098-1103.
14. «Η αισθητική ερμηνεία. Οι ερμηνευτικές δυνατότητες μέσα στην εποχή μας». Νέα Εστία 42, 491 (1947), 138-152.
15. «Η φαινομενολογική οντολογία του Martin Heidegger». Νέα Εστία 44, 504 (1948), 833-837 + 505 (1948), 911-916 + 506 (1948), 976-983.
16. «Ν. Μπερντιάεφ (Ο απολογητής της Ορθοδοξίας)». Νέα Εστία 43, 500 (1948), 540-550.
17. «Θεοδωρακόπουλος Ι.Ν., “Εισαγωγή στον Πλάτωνα” Δεύτερη έκδοση». Νέα Εστία 43, 495 (1948), 254-263.
18. «Χάρης Πέτρος, “Ελεύθεροι πνευματικοί άνθρωποι”, χρονικό μιας ταραγμένης εποχής». Νέα Εστία 44, 504 (1948), 867-871.
19. «Ο εθνισμός του Βλαχογιάννη». Νέα Εστία 44, 515 (1948), 17-31.
20. «Ο Edmund Husserl και η φαινομενολογική φιλοσοφία». Νέα Εστία 43, 497 (1948), 342-347 + 498 (1948), 434-440.
21. «Σταμάτης Ευάγγελος Σ., “Το δήλιον πρόβλημα και η τριχοτόμησις γωνίας”, Αθήναι, 1949, 32 σ.». Πλάτων 1 (1949), 100-102.
22. «Αυγουστίνος και Ψευδοερέννιος». Πλάτων 1 (1949), 34-78.
23. «Η παρουσία του Ελληνισμού στο έργο του Γκαίτε. Ανάμνηση στη διακοσιοστή επέτειο των γενεθλίων του». Νέα Εστία 45, 524 (1949), 565-569 + 525 (1949), 642-648.
24. «Η πνευματική εξέλιξη του Καρτεσίου». Νέα Εστία 47, 551 (1950), 774-780.
25. «Nicolay Hartmann, ο “θεμελιωτής της σύγχρονης οντολογίας”». Νέα Εστία 47, 547 (1950), 513-515 + 548 (1950), 573-577 + 550 (1950), 727-731.
26. «Ο Πλάτων πνευματικός αρχηγέτης των αιώνων». Ελληνική Δημιουργία 56 (1950), 825-833.
27. «Σταμάτης Ε.Σ., “Αρχιμήδους Κύκλου μέτρησις”. Εισαγ., Αρχαίον κείμενον, Μετάφρ., Επεξηγήσεις. Αθήναι 1950, 30 σ.». Πλάτων 2 (1950), 158-164.
28. «Τα κοινωνικά και φιλοσοφικά ρεύματα της πεντηκονταετίας». Νέα Εστία 48, 563 (1950), 172-183.
29. «Cavarnos, Constantinos, “A Dialogue between Bergson, Aristotle and Philologos”, Ph. D. Cambridge Massachusetts, 1949». Πλάτων 2 (1950), 124-138.
30. «Ηρακλείτεια». Πλάτων 3 (1951), 374-381.
31. «Miscellanea». Πλάτων 3 (1951), 114-115.
32. «Ευριπίδης, A. W. Schlegel και Nietzsche». Ελληνική Δημιουργία 88 (1951), 435-443.
33. «Bertrand Russell». Νέα Εστία 51, 588 (1952), 36-40 + 589 (1952), 122-125.
34. «Eduard Spranger. [Μια εβδομηκονταετηρίδα]». Νέα Εστία 52, 604 (1952), 1119-1123 + 1213-1219.
35. «Η επιστήμη της λογοτεχνίας». Ελληνική Δημιουργία 107 (1952), 52-53.
36. «Η επιστήμη της λογοτεχνίας ΙΙ. Από τη βιωματική θεώρηση προς την κρίσην». Ελληνική Δημιουργία 107 (1952), 125-126.
37. «Η επιστήμη της λογοτεχνίας IV. Η ουσία της ποιήσεως». Πλάτων 4 (1952), 163-165.
38. «Η επιστήμη της λογοτεχνίας IV. Η ουσία της ποιήσεως. Η σημασία της θυμικής καταστάσεως για την ερμηνευτική εργασία». Ελληνική Δημιουργία 107 (1952), 203-204.
39. «Αριστοτέλης και Καντ». Ελληνική Δημιουργία 107 (1952), 73-80.
40. «Οι αρχές και τα αίτια των όντων. Απόσπασμα από “Τα μετά τα Φυσικά”». Ελληνική Δημιουργία 107 (1952), 95-97.
41. «Παναγιώτης Ζερβός». Πλάτων 4 (1952), 364-367.
42. «Σπανδωνίδης Πέτρος, “Το κλέφτικο τραγούδι και η αρχαϊκή τέχνη”». Πλάτων 4 (1952), 361-363.
43. «Η επιστήμη της λογοτεχνίας. Πρόδρομοι και θεμελιωτές». Πλάτων 4 (1952), 77-78.
44. «Η επιστήμη της λογοτεχνίας ΙΙ. Από τη βιωματική θεώρηση προς την κρίσην». Πλάτων 4 (1952), 99-100.
45. «Η επιστήμη της λογοτεχνίας ΙΙI. Νέες δυνατότητες. Συμβολή της φαινομενολογίας». Πλάτων 4 (1952), 143-144.
46. «Θουκυδίδεια». Πλάτων 4, 1 (1952), 155-184.
47. «Το πνευματικό νόημα της αναστάσεως». Πλάτων 4, 2 (1952), 27-28.
48. «Το τέταρτον είδος της τραγωδίας». Πλάτων 4, 2 (1952), 332-340.
49. «Werner Jaeger». Νέα Εστία 52, 608 (1952), 1444-1445.
50. «Αντώναρος Ευθύμιος Ε., “Μελέται περί τον Απουλήιον”. Εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή υποβληθείσα εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εν Αθήναις 1952, 127 σ.». Πλάτων 4 (1952), 355-361.
51. «Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων. Φιλόσοφος της ελληνικής και εσπεριακής αναγεννήσεως». Νέα Εστία 53, 622 (1953), 744-754.
52. «Η διάρκεια της φοιτήσεως εις τα σχολεία της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και η επαγγελματική ωριμότης». Επιστημονικόν Βήμα του Διδασκάλου 1, 2 (1953), 2-5.
53. «Ο Συμβολισμός και ο καθαρός ποιητικός λόγος». Νέα Εστία 54, 635 (1953), 3-8.
54. «Γενική μόρφωσις και επαγγελματολογία». Επιστημονικόν Βήμα του Διδασκάλου 1, 1 (1953), 2-5.
55. «Derbolav Josef, “Der Dialog ‘Kratylos’ im Rahmen der platonischen Sprach- und Erkenntnisphilosophie”. West-Ost-Verlag Saarbrücken 1953, 120 S.». Πλάτων 5 (1953), 337-346.
56. «Σημειώματα εις Διογένην τον Λαέρτιον». Πλάτων 5 (1953), 171-173.
57. «Η σύγχρονη θρησκευτική αναγέννηση». Νέα Εστία 53, 612 (1953), 7-9.
58. «Η επιστήμη της λογοτεχνίας V. Η ανακαίνιση των θεμελιωδών εννοιών της ποιητικής». Νέα Εστία 56, 659 (1954), 223-224.
59. «Ζήνων ο Κιτιεύς και Εύδημος ο Κύπριος». Νέα Εστία 56, 659 (1954), 58-63.
60. «Le sens de la refutation (“anairesseos”) des hypothèses chez Platon». Στο: Πρακτικά Φιλοσοφικού Συμποσίου, Φιλοσοφικόν Συμπόσιον Αθηνών, Αθήναι 1955, 75-78.
61. Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Δ. – Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι. – Κολιτσάρας, Ι.Θ. – Ράμμος, Γεώργιος Θ.: Διαλέξεις. «Χριστιανική Ένωσις Εκπαιδευτικών Λειτουργών», Αθήναι 1955, 107 σ.
62. «Το πρόβλημα της τραγικής καθάρσεως». Πλάτων 7 (1955), 134-157.
63. «Η έννοια της αναιρέσεως των υποθέσεων παρά Πλάτωνι». Πλάτων 7, 2 (1955), 179-183.
64. «Max Scheler και αι επί του πεδίου της φιλοσοφικής ηθικής έρευναί του». Στο: Διαλέξεις. «Χριστιανική Ένωσις Εκπαιδευτικών Λειτουργών», Αθήναι 1955, 35-56.
65. «Μιχαλόπουλος Ν.Γ., “Μαθηματικά θέματα”. Τόμοι Α΄-Β΄, Αθήναι 1956, 181 σ.». Πλάτων 7 (1956), 258-261.
66. «Μαρτυρίαι Σέξτου του Εμπειρικού περί Ηρακλειτείων δοξασιών». Πλάτων 8 (1956), 222-236.
67. «Haecht Louis van, “Le problème de l’ origine du langage”». Πλάτων 8 (1956), 264-268.
68. «Σταματάκος Ιωάννης, “Πλουτάρχου ει πρεσβυτέρω πολιτευτέον”, Εν Αθήναις, Ο.Ε.Δ.Β. 1957». Αθηνά 61 (1957), 346-356.
69. «Βασιλάκης Κωνστ. Εμμ., “Πλατωνικαί έρευναι Α΄. Ο Πλάτων και η Εποπτική Διδασκαλία”. Διατριβή επί διδακτορία. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών». Πλάτων 9 (1957), 168-170.
70. «Παλαιά και νέα Ρωσία». Νέα Εστία 62, 728 (1957), 1568-1571.
71. «Αληθής – Λυσίμβροτος». Πλάτων 8 (1957), 149-153.
72. «Η εν τω Πρωταγόρα του Πλάτωνος ερμηνεία του Σιμωνιδείου εις τον Σκόπαν άσματος». Πλάτων 18, 2 (1957), 203-255.
73. «Χριστιανισμός και τέχνη». Πλάτων 8 (1957), 3-6.
74. «Το πρόβλημα του κακού μαθητού». Σχολική Υγιεινή 160 (1958), 1-15.
75. «Δημητρόπουλος Κωνστ. Ι., “Φιλοσοφία της Ιστορίας”, Αθήναι 1957, 374 σ.». Πλάτων 10 (1958), 419-423.
76. «Boussoulas Nicolas-Isidore, “L’ être et la composition des mixtes dans le ‘Philèebe’ de Platon”. Presses Universitaires de France, 1952». Πλάτων 1 (1958), 434-459.
77. «Derbolav Joseph, “Erkenntnis und Entscheidung. Philosophie der geistigen Aneignung in ihrem Ursprung bei Plato”. Wien-Stuttgart, Humboldt-Verlag, 1954, 487 S.». Πλάτων 10 (1958), 459-484.
78. «Κούσης Δημοσθένης, “Αριστοτέλους Οικονομικά”. Ανάλυσις-κείμενον-σχόλια, Αθήναι 1951». Πλάτων 21 (1959), 242-247.
79. «Βλέμμα εις την πνευματικήν εξέλιξην του Θουκυδίδου». Πλάτων 11, 2 (1959), 465-486.
80. «Η φιλοσοφία του Edmund Husserl». Νέα Εστία 68, 796 (1960), 1126-1131 + 797 (1960), 1199-1206 + 798 (1960), 1283-1288.
81. «Φιλολογικά σημειώματα: Ι. Εις τα αποσπάσματα του Ηρακλείτου, ΙΙ. Εις τα αποσπάσματα του Αναξαγόρου, ΙΙΙ. Εις τον Θουκυδίδην, IV. Εις την Αριστοτέλους Φυσικήν Ακρόασιν». Πλάτων 12 (1960), 265-292.
82. «Μάνης Ευάγγελος Ι., “Ανδρέας Μουστοξύδης (1785-1860) ο επιστήμων, ο πολιτικός, ο εθνικός αγωνιστής”. Εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή. Εν Αθήναις 1960, 398 σ.». Πλάτων 12 (1960), 359-367.
83. «(Kutsoyannopoulos) Demetrios Ioannou, “Ontologie der Komik”, Freiburg im Breisgau, 1959, 95 S.». Πλάτων 23-24 (1960), 370-379.
84. «Σκουτερόπουλος Ιωάννης Ν., “Η διδακτική του γλωσσικού μαθήματος”, Αθήναι 1959, 557 σ.». Ελληνική Δημιουργία 12 (1960), 317-339.
85. «Σκάσσης Ερρίκος, “Tethea και Tettigonia παρά Πλινίω. Γλωσσική ζήτησις”. (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 24, αριθ. 3). Αθήναι 1960, 17 σ.». Πλάτων 25-26 (1961), 359-361.
86. «Ηράκλειτος. Μαρτυρία του Τατιανού περί του Ηρακλείτου». Πλάτων 25-26 (1961), 309-317.
87. «Φουρκιώτης Κωνσταντίνος, “Δημοσθένους προς Βοιωτόν (περί του ονόματος). (Συμβολή εις την προστασίαν του ονόματος)”, Αθήναι 1962, 45 σ.». Πλάτων 13 (1961), 373-376.
88. «Μιχαηλίδης-Νουάρος Γεώργιος, “O δίκαιος πόλεμος κατά τα Τακτικά του Λέοντος του Σοφού”, Αθήναι 1961». Πλάτων 13 (1961), 370-373.
89. «Kokolakis Minos, “The Dramatic simile of life”, Athens 1960, 91 p.». Πλάτων 25-26 (1961), 361-367.
90. «Η πνευματική παρουσία του Ηρακλείτου». Νέα Εστία 70, 816 (1961), 884-889.
91. «Werner Jaeger. Ο αρχηγέτης του τρίτου ευρωπαϊκού ανθρωπισμού». Πλάτων 25-6 (1961), 285-294 + Νέα Εστία 70, 825 (1961), 1510-1516.
92. «Konrad Gaiser, “Platon und die Geschichte”, Stuttgart 1961». Πλάτων 15 (1961), 389-392.
93. «Πρακτικά Παιδαγωγικού Συνεδρίου εν Θεσσαλονίκη 11-13 Σεπτεμβρίου 1961, Θεσσαλονίκη, Έκδοσις Γενικής Επιθεωρήσεως Ξένων Σχολείων, 1961, 192 σ.». Πλάτων 13 (1961), 369.
94. «Μερεντίτης Κωνσταντίνος Ι., “Ο Ιουδαίος λόγιος Αρταπάνος και το έργον αυτού”. (Γλωσσικόν, φιλολογικόν και θρησκειολογικόν Υπόμνημα εις κείμενα της ελληνιστικής γραμματείας). Εν Αθήναις 1961, 191 σ.». Πλάτων 25-26 (1961), 339-357.
95. «Γριτσόπουλος Τάσος Αθ., “Μονή Φιλοσόφου”, Εν Αθήναις 1960, 500 σ.». Πλάτων 25-26 (1961), 326-333.
96. «Oikonomakos (Iconomacos) Grégoire, “Le Fanatisme”. Thèse soutenue à la Sorbonne (Faculté des Lettres) Le 6 Juillet 1951. Athènes, 1961, 551 p.». Πλάτων 27-28 (1962), 509-511.
97. «Ηρακλείτεια». Πλάτων 27-28 (1962), 445-455.
98. «Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης, “Τα κενά του νόμου εν τω αρχαίω ελληνικώ δικαίω (θεωρία Αριστοτέλους και μεθοδολογία Θουκυδίδου)”, Αθήναι 1963, 20 σ.». Πλάτων 15, 29-30 (1963), 382-384.
99. «Petrusevski M. D., “Annotations sur le texte de la poetique d’ Aristote”, Σκόπια 1962». Πλάτων 15 (1963), 385-388.
100. «Eduard Spranger». Πλάτων 15 (1963), 294-302.
101. «Παροράματα εις την υπό του W. D. Ross έκδοσιν της Αριστοτέλους “Φυσικής Ακροάσεως”». Πλάτων 15 (1963), 311-312.
102. «Peristerakis Agesilaos E., “Essais sur l’ Aoriste intemporel en Grec”. Thèse principale pour le doctorat de l’ Université de Paris. Athènes 1962, 307 p.». Πλάτων 15, 29-30 (1963), 352-355.
103. «Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη Τότα, “Θεωρία-Μέθοδοι Α΄”, Αθήναι 1963, 331 σ.». Πλάτων 15, 29-30 (1963), 329-336.
104. «Βασιλόπουλος Νικ., “Πλάτωνος Φαίδων”, Αθήναι, 1962, 345 σ.». Πλάτων 15 (1963), 361-368.
105. «Martin Gottfried, “Das metaphysische Problem der Ideenlehre Platons”, Kantstudien Band 35, Heft 4, 1961-62, S. 411-440». Πλάτων 15 (1963), 393-395.
106. «Ο κυβερνητικός μονόλογος επί της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης». Καθημερινή, 29/9/1964.
107. «Τρία άρθρα του κ. Κ.Δ. Γεωργούλη, πρ. Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας». Πλάτων 16 (1964), 99-110.
108. «Αι μαθητικαί κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας, η σημασία και η αποστολή των». Σχολική Υγιεινή 214 (1964), 3-9.
109. «Άρθρον του Κ. Δ. Γεωργούλη, πρ. Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας». Πλάτων 16 (1964), 126-131.
110. «Τα ελληνικά γράμματα εις την Γιουγκοσλαυΐαν». Νέα Εστία 76, 890 (1964), 1078-1079.
111. «Benakis L., “Michael Psellos’ Kritik an Aristoteles und seine eigene Lehre zur Physis- und Materie-Form Problematik”, Byzantinische Zeitschrift 56 (1963), S. 213-227». Πλάτων 16 (1964), 349-352.
112. «Gaiser Konrad, “Platons ungeschriebene Lehre”. Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1963». Πλάτων 16 (1964), 346-348.
113. «Irmscher Johannes, “Georgios von Trapezunt als griechischer Patriot”. Extrait des Actes du XII Congrès International des Ėtudes Byzantines, pp. 353-363». Πλάτων 16 (1964), 359-361.
114.  «Η καλλιέργεια της αρχαίας κλασσικής φιλολογίας εις την Γιουγκοσλαβίαν». Πλάτων 16 (1964), 120-128.
115. «Αγωνία». Ελληνοχριστιανική Αγωγή 135 (1964), 3-12.
116. «Παιδαγωγική αυτογνωσία». Ελληνοχριστιανική Αγωγή 139 (1964), 131-140.
117. «Αναμνήσεις από μίαν πνευματικήν συνεργασίαν». Ελληνοχριστιανική Αγωγή 168 (1967), 228-230.
118. «Αγωγή». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 31-41.
119. «Άγχος και ενοχή εις τον σύγχρονον κόσμον». Ελληνοχριστιανική Αγωγή 7 (1965), 129-133.
120. «Αθανασία». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 74-75.
121. «Ανθρωπισμός, πρώτος, δεύτερος και τρίτος». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 269-275.
122. «Ανθρωπιστικά γράμματα». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 275-277.
123. «Αρχαία ελληνικά, διδακτική του μαθήματος». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 408-424.
124. «Ειδολογικός σκοπός». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 319-320.
125. «Γενική Διδακτική». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Α΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 687-695.
126. «Ενάσκησις». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Β΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 506-508.
127. «Εξπρεσσιονιστική παιδαγωγική». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Β΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 556-558.
128. «Ερβαρτιανά στάδια». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Β΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 674-676.
129. «Εργασία εις την τάξιν». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Β΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 681-682.
130. «”Ηθικά” Αριστοτέλους». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 53-57.
131. «Ηθικαί αρχαί». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 57.
132. «Ηθικαί κρίσεις». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 57-58.
133. «Ηθικαί κρίσεις νεότητος». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 59.
134. «Ηθική συνείδησις». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 66-67.
135. «Ηθική (φιλοσοφική)». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 67-70.
136. «Ηθικός νόμος». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 71-72.
137. «Ηθικότης». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 72-74.
138. «Θετικισμός». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 146-148.
139. «Θρησκευτικά, διδακτική του μαθήματος». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 171-175.
140. «Ιστορία, διδακτική του μαθήματος». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 260-269.
141. «Κατάστασις μαθήσεως». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 367-368.
142. «Κοσμοθεωρία και βιοθεωρία». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 500-502.
143. «Η διδασκαλία των Λατινικών εις την ελληνικήν περιοχήν». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 562-565.
144. «Λεξιμάθεια». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 587-588.
145. «Λογική, διδακτική του μαθήματος». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 600-602.
146. «Λογιστική». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 603-604.
147. «Λογιστικής διδασκαλία». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 604-605.
148. «Λογοκοπία». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 605-606.
149. «Λογοκρατία». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 606.
150. «Λύκειον Αριστοτέλους». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 624-625.
151. «Λύτρωσις». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 628.
152. «Μαθήματα γλωσσικά, διδασκαλία γλωσ. μαθημάτων». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 635-639.
153. «Μετάφρασις». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 718-721.
154.  «Μετεμψύχωσις». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 728-730.
155. «Μοιρολατρία ή μοιροκρατία». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 755.
156. «C. Henry Morisson». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 764-767.
157. «Μορφαί διδασκαλίας». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 766-767.
158. «Μυστικισμός». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 50-51.
159. «Νέα ελληνικά, διδακτική του μαθήματος». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 63-72.
160. «Νεοκαντιανισμός». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 82-84.
161. «Νόημα – Νόησις». Στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Δ΄, «Ελληνικά Γράμματα – Herder», Αθήνα 1968, 127-128.
162. «Η ειδική διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών. Από σημειώσεις του αειμνήστου φιλοσόφου και παιδαγωγού Κων/νου Γεωργούλη». Δελτίον Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, φφ. 55-56 (1968), 27-32.
163. «Τα προβλήματα της εφηβείας και η προσωπικότης του διδασκάλου, Β΄». Ελληνοχριστιανική Αγωγή 174 (1968), 134-137.
164. «Η διδακτική του μαθήματος της ιστορίας». Δελτίον Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων φ. 60 (1969), 27-32.
165. «Η ειδική διδακτική των αρχαίων ελληνικών. Κατά τας παραδόσεις του διαπρεπούς Έλληνος παιδαγωγού και φιλοσόφου αειμνήστου Κωνστ. Γεωργούλη». Δελτίον Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων φφ. 64-65 (1970), 6-10 + 66-67 (1970), 18-28 + 69 (1971), 5-9 + 70-71 (1971), 22-26 + 72-73 (1971), 41-44 + 74-75 (1971), 60-65.
166. «Φιλοσοφία της γλώσσας». Α΄: Ιστορία. Εποπτεία 97-105 (1985) + 108-110 (1986), 89-93, 187-191, 293-296, 359-365, 488-490, 555-559, 712-714, 779-781, 918-920, 57-60, 149-151, 233-237.
167. «Η πνευματική παρουσία του Ηρακλείτου». Στο: Ηράκλειτος: Άπαντα. Εισαγωγή-Μετάφρ.-Σχόλια Αθανάσιος Κυριαζόπουλος. «Κάκτος», Αθήνα 1995, 367-400 (σύγκρινε: Νέα Εστία 70, 816 (1961), 884-889).
168. «Νεκρολογία για τον Δ. Γληνό». Νέα Κοινωνιολογία 36 (2003), 141-147.
169. Maggini, Golfo: “The Βeginnings of Phenomenology in Greece: Konstantine D. Georgoulis as a phenomenologist”. Φιλοσοφία 45 (2015), 373-381.

Κύριες πηγές:ΙΙΙ. Κείμενα για τον Κωνσταντίνο Γεωργούλη

1. Φαρμάκης, Φ.: «Γεωργούλης Κωνσταντίνος». Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Τόμ. 5, Χάρης Πάτσης, Αθήνα 1968, 275-311.
2. Λογοθέτης, Κωνσταντίνος: «Κ. Δ. Γεωργούλης – το επιστημονικόν έργον αυτού». Πλάτων 20 (1968).
3. Γεωργούντζος, Κ. Π. (1968): «Κωνσταντίνος Δ. Γεωργούλης. Ο επιστήμων, ο παιδαγωγός, ο ηγέτης της εκπαιδεύσεως, ο άνθρωπος». Πλάτων 20 (1968), 5-16.
4. Κουτσιλιέρης, Γ. Α.: «Γεωργούλης Κωνσταντίνος (1894-1968)». Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, Λεξικό. Τόμ. 2, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1989, 1114-1116.
5. Κύρκος, Βασίλης Α.: «Βιβλιογραφική ενημέρωση» του έργου του Κ. Δ. Γεωργούλη, Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας. Β΄ έκδοση, «Παπαδήμας», Αθήνα 1994, 849-929.
6. Ταμβακλής, Γιάννης: «Η ενασχόληση του Κωνσταντίνου Γεωργούλη με τα Μαθηματικά». Φιλοσοφία και Παιδεία 21 (2001), 10-13.
5. Μαυροσκούφης, Κ. Δ.: «Κωνσταντίνος Δ. Γεωργούλης (1894-1968)», στο: Πέτρος Μπέσπαρης, Γ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης.  Μπίμπης, Θεσσαλονίκη 2004, 169-186.
6. Βουγιούκας, Κωνσταντίνος: «Ο Κωνσταντίνος Γεωργούλης και η γλωσσο-εκπαιδευτική του πολιτεία». Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τόμ. 8. Ατραπός, Αθήνα 2009, 223-249.
7. Κρουσταλάκης, Σπυρίδων Γ.: «Ο Κωνσταντίνος Γεωργούλης και η συμβολή του στις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις του 20ού αιώνα». Στο: Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 10-12/10/2014, 1-14.