σε νεοέλληνες φιλοσόφους

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Μπαγιόνας

Γιάννη ΤζαβάραΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ


Αύγουστος-Κωνσταντίνος Μπαγιόνας (1931-2005)


Τελευταία ενημέρωση του Αφιερώματος: Μάιος 2016


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Ι. Βιογραφικά
ΙΙ. Δημοσιεύματα
ΙΙΙ. Κείμενα για τον Αυγουστο Μπαγιονα


 

Ι. Βιογραφικά


Ο Αύγουστος-Κωνσταντίνος Μπαγιόνας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1931. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου το 1965 χάρη στη διδακτορική διατριβή: The Idea of Legislation in the Earlier Platonic Dialogues (= Η ιδέα της νομοθεσίας στους πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους).
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ως επιστημονικός συνεργάτης. Από το 1971 και εξής δίδαξε Ιστορία της Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αρχικά ως έκτακτος και κατά τα έτη 1975-1986 ως τακτικός καθηγητής. Στη συνέχεια δίδαξε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.


ΙΙ. Δημοσιεύματα

Βιβλία
1.    Μαθήματα ηθικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη. Μέρος Α΄, Ιωάννινα χ.χ., 166 σελ.
2.    The Idea of Legislation in the Earlier Platonic Dialogues. Athens 1966, 189 p.
3.    Η έννοια της προόδου και η μεθοδολογία της ιστορίας. «Παπαζήσης», Αθήνα 1970, 110 σελ.
4.    Η πολιτική φιλοσοφία των Κυνικών. «Παπαζήσης», Αθήναι 1970, 115 σελ.
5.    Η ιστορικότητα της συνείδησης στη Φιλοσοφία του Γαλλικού Διαφωτισμού. «Ολκός», Θεσσαλονίκη 1974, 342 σελ.
6.    Ιστορία της αρχαίας ελληνικής ηθικής από τους Προσωκρατικούς ώς την αρχαία Ακαδημία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 19781 (19812), 271 σελ.
7.    Θέματα της φιλοσοφίας του Hegel. Θεσσαλονίκη 1980.
8.    Η θεωρία της ιστορίας από τον Θουκυδίδη στον Sartre. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Θεσσαλονίκη 1980, 255 σελ.
9.     Διαλεκτική και πολιτική στον πρώιμο Μαρξ. Τέσσερις μελέτες. «Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών», Πάτρα 1997, 158 σελ.
10. Ελευθερία και δουλεία στον Αριστοτέλη. «Ζήτρος», Θεσσαλονίκη 2003, 224 σελ.


Άρθρα
1.        «Η περί δουλείας θεωρία του Αριστοτέλους». Αθηνά 67 (1963-1964), 47-86.
2.        «Παρατηρήσεις επί του νοήματος της νομοθεσίας εις το ‘Συμπόσιον’ του Πλάτωνος». Στο: Χάρις Κωνσταντίνω Ι. Βουρβέρη, Αθήναι 1964, 251-271.
3.        «Η αρχαία Σοφιστική και ο θεσμός της δουλείας». Αθηνά 68 (1965), 115-168.
4.        «Ο Καντ από μια σύγχρονη άποψη: Αντωνόπουλος Γεώργιος, ‘Από τον κόσμον των φαινομένων εις τον μεταφυσικόν κόσμον του πνεύματος, συμβολή εις την ιστορική εξέλιξιν του Kant. Kant και Pascal’, Αθήναι 1966». Εποχές 44 (1966), 170-171.
5.        «Τατάκης Βασίλειος Ν., ‘Απόψεις για προσδιορισμό της φιλοσοφίας’, Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Τόμος Θ΄, 1965, σσ. 115-124». Εποχές 35 (1966), 264.
6.        «Mourelos G., “Bergson et les niveaux de réalité”, Paris, P.U.F. 1964». Εποχές 35 (1966), 264-266.
7.        «Aubenque P., “La Prudence chez Aristote”, Paris, P.U.F., 1963, 129 p.». Ελληνικά 19 (1966), 372-377.
8.        «L’ art politique d’ après Protagoras». Revue Philosophique de la France et de l’ Ėtranger 157 (1966), 43-58.
9.        «Απάντηση σε διευκρινήσεις». Εποχές 45 (1967), 83-86.
10.      «Législation et dialectique d’ après la “République” de Platon». Φιλοσοφία 1 (1971), 274-295.
11.     «Τατάκης Βασίλειος Ν., ‘Ο Σωκράτης. Η ζωή του, η διδασκαλία του’, Αθήναι, ‘Αστήρ’ 1970, 147 σ.». Φιλοσοφία 1 (1971), 450-453.
12.      «Tsatsos Constantin, “La philosophie sociale des Grecs anciens”, Trad. française par F. Duisit, Paris, éd. Nagel, 1971, 343 p.». Φιλοσοφία 1 (1971), 454-457.
13.      «Guthrie W. K. C., “A History of Greek Philosophy”. Vol. 3: “The Fifth-Century Enlightenment” (1. “The World of the Sophists”, 2. “Socrates”), Cambridge University Press, 1969, 544 p.». Φιλοσοφία 3 (1973), 443-454.
14.     Spinoza, La pensée antique et les preuves aristotéliciennes de l’ existence de Dieu”. Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 12 (1973), 181-207.
15.      «Υπαρξισμός και θεωρία της ιστορίας». Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1973, 129-135.
16.      «Ο Καρτεσιανισμός και η αντίληψη του J. B. Bossuet για την αιτιότητα στην ιστορία». Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 13 (1974), 139-158.
17.      «Papanoutsos Evangelos P., “The Foundations of Knowledge”. Transl., Basil Coukis and John P. Anton. Albany, New York, State University of New York Press, 1968, XXXIII+317 p.». Ελληνικά 27 (1974), 181-187.
18.      «Η φιλοσοφία του Hegel και ο Γαλλικός Διαφωτισμός». Παρνασσός 17 (1975), 331-348.
19.      «Η θεωρία της Ιστορίας και η ιστορική αιτιότητα κατά τον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο». Στο: Δεσμός – Αφιέρωμα στον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο. Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», Αθήναι 1975, 381-400.
20.      «Ιστορισμός και ανθρωπισμός». Παρνασσός 17, 1 (1975), 5-20.
21.      «Μεθοδολογικές απόψεις του Μαρξ στα πρώιμα έργα του για την κριτική του αστικού κράτους». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 23 (1975), 20-27.
22.      «Η έννοια του κακού στη φιλοσοφία της ιστορίας του Hegel». Φιλοσοφία 7 (1977), 492-509.
23.      «Ο ανθρωπισμός από την Αναγέννηση ώς τον Διαφωτισμό». Φιλόλογος 13 (1978), 259-269.
24.      «Οι αντιφάσεις και η αλογία του ‘φιλελευθερισμού’». Οικονομία και Κοινωνία 5 (1979), 11-22.
25.      «Απάντηση σε ερωτηματολόγιο για τα Α.Ε.Ι.». Σύγχρονα Θέματα 4 (1979), 70-71.
26.      «Ο στοχασμός του εικοστού αιώνα και το πρόβλημα του ανθρώπου». Η Πράξις/Praxis 1 (1980), 12-27.
27.     «Το μαντείο των Δελφών και η ιδεολογική κριτική». Η Πράξις/Praxis 1 (1980), 90-94.
28.      «Κοινωνικές επιπτώσεις». Η Πράξις/Praxis 1 (1980), 90-96.
29.      «Η εξέλιξη των πολιτευμάτων στα ‘Πολιτικά’ του Αριστοτέλη». Στο: Αριστοτελικά. «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη 1980, 89-110.
30.      «Η σχέση ελευθερίας και αναγκαιότητας». Η Πράξις/Praxis 2 (1980-1981), 28-39.
31.      «Η αποσύνθεση της ψευδοανανέωσης». Η Πράξις/Praxis 4-5 (1981), 42-48.
32.      «Φύση και ιστορία στη φιλοσοφία του Διαφωτισμού». Στο: Θεμέλια των επιστημών. Gutenberg”, Αθήνα 1981, 269-292.
33.      «Απόψεις για την εξέλιξη της σχέσης ηθικής και πολιτικής από την αρχαιότητα ώς τον 17ο αιώνα». Επιστημονική Σκέψη 4 (1981), 8-13.
34.      «Η διδασκαλία της φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση». Λόγος και Πράξη 13-14 (1981), 24-35.
35.      «Οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας της ιστορίας του Χέγκελ». Στο: Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Ο Χέγκελ και ο Μαρξισμός. Αθήνα 1982, 112-139.
36.      Νούτσος, Παναγιώτης Χρ. – Βέικος, Θεόφιλος Α. – Μπαγιόνας, Αύγουστος-Κωνσταντίνος – Μπιτσάκης, Ευτύχης: «Ερωτήσεις-απαντήσεις». Στο: Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών: Ο Χέγκελ και ο Μαρξισμός. Επιστημονικό Συμπόσιο, 24-25/1/1982. «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1982, 55-75.
37.      «Πολιτική και ηθική». Στο: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία: Φιλοσοφία και Πολιτική. «Καρδαμίτσα», Αθήνα 1982, 37-42.
38.      «Η έννοια και η μέθοδος της πολιτικής φιλοσοφίας κατά τον Αριστοτέλη». Στο: Πρακτικά παγκοσμίου συνεδρίου «Αριστοτέλης», Θεσσαλονίκη 7-14/8/1978. Τόμος ΙΙΙ, Έκδοσις υπουργείου πολιτισμού και επιστημών, Αθήνα 1982, 299-306.
39.      «Η φιλοσοφική σκέψη του Δημήτρη Γληνού και η συμβολή του στην ανάπτυξη του Μαρξισμού στην Ελλάδα». Στο: Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας, Δημήτρης Γληνός, 100 χρόνια από τη γέννησή του. Αθήνα 1983, 13-32.
40.      «Η θεωρία της Ιστορίας και η ιστορική αιτιότητα κατά τον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο». Στο: Αναφορά στον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο, στην προσωπικότητα και το έργο του. «Τετράδια Ευθύνης» αρ. 18, Αθήνα 1983, 127-130.
41.      «Χ. Θεοδωρίδης: η προσωπικότητα και η σκέψη του». Επιστημονική σκέψη 16 (1983), 11-14.
42.      «Η αναβίωση του νεοσκοταδισμού και η ΕΡΤ». Πολιτιστική 6 (1984), 15-19.
43.      «Η αμφισβήτηση της αντικειμενικότητας της ιστορικής γνώσης κατά την περίοδο του ιμπεριαλισμού». Επιστημονική Σκέψη 18 (1984), 36-44.
44.      «Η διάκριση υλικού και πνευματικού πολιτισμού στη σύγχρονη σκέψη». Πολιτιστική 3 (1984), 37-40.
45.      «Υλισμός, κοινωνική κριτική και διαλεκτική στον Diderot». Επιστημονική Σκέψη 20 (1984), 37-47.
46.      «Η φιλοσοφία του Πλάτωνα και ο αρχαίος υλισμός». Στο: Ο αρχαίος υλισμός. Αθήνα 1985, 35-53.
47.      «Προβλήματα εκπαίδευσης, παιδείας και πολιτικής». Πολιτιστική 19 (1985), 13-18.
48.      «Δομημένος ερωτικός λόγος, Νταχάου και ‘Φασουλήδες’». Δεκαπενθήμερος πολίτης 48 (1985), 30-33.
49.      «Γύρω από τη σχέση γλώσσας και σκέψης». Σεμινάριο 5 (1985), 167-178.
50.      «Νεοσκοταδιστών παραληρήματα». Πολιτιστική 22 (1985), 18-19.
51.      «‘Ηθικολογία’ και ποιητικός λόγος». Πολιτιστική 20 (1985), 44-45.
52.      «Η ιστορική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων». Πολιτιστική 23 (1985), 11-18.
53.      «Πολιτική φιλοσοφία και θεωρία της δημοκρατίας στα Πολιτικά του Αριστοτέλη». Διαβάζω 135 (1986), 26-35.
54.      «Η αρχαία σοφιστική στα βιβλία της Μέσης Εκπαίδευσης». Στο: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Σεμινάριο 6: Φιλοσοφία. Αθήνα 1986, 31-46.
55.      «Η σκέψη του Θουκυδίδη και η σύγχρονη αντίληψη για τη μεθοδολογία της ιστορίας». Στο: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Σεμινάριο 8, Αθήνα 1987, 56-85.
56.      «Η σχέση της χεγκελιανής διαλεκτικής με το μαρξισμό σύμφωνα με τον Ένγκελς». Στο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Τομέας Φιλοσοφίας: Α΄ Πανελλήνιο συμπόσιο: Ο Karl Marx και η φιλοσοφία (Ιωάννινα, 3-5 Νοεμβρίου 1983). Gutenberg”, Αθήνα 1987, 83-101.
57.      «Η ιστορική γνώση σύμφωνα με τον Ε. Π. Παπανούτσο». Στο: Πρακτικά συμποσίου: Ε. Π. Παπανούτσος. Ο παιδαγωγός και ο φιλόσοφος (Ιωάννινα, 30.10 – 1.11.1985). Δωδώνη παράρτημα αρ. 36, Ιωάννινα 1987, 225-252.
58.      «Οι ‘γενικές εξετάσεις’, τα προβλήματα της νεολαίας και η αριστερά». Αντί 349 (1987), 48-49.
59.     «Τα μοναρχικά στοιχεία και οι βοναπαρτικές τάσεις του ΠΑΣΟΚ». Αντί 355 (1987), 48-49.
60.      «Κριτήρια αντικειμενικότητας της ιστορικής γνώσης». Στο: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Σεμινάριο 9, Αθήνα 1988, 22-39.
61.      «Στη ζούγκλα της Παντείου». Το Βήμα της Κυριακής 5/3/1989, 10.
62.      «Η κάθαρση και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα». Πριν 3 (1989), 40-42.
63.      «Υλιστικές απόψεις για την παιδεία στον γαλλικό Διαφωτισμό». Θεωρία και κοινωνία 2 (1990), 7-43.
64.      «Κλασσική αρχαιότητα, εκπαίδευση και παιδεία κατά το Γαλλικό διαφωτισμό». Στο: Ελληνογαλλικά. «Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού & Ιστορικού Αρχείου», Αθήνα 1990, 523-547.
65.      «Απόψεις για την αντικειμενικότητα της ιστορικής γνώσης». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 8 (1991), 29-41.
66.      «Η κριτική της ατομικής ιδιοκτησίας και η πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία του J. J. Rousseau». Στο: Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο. «Παπαζήσης», Αθήνα 1991, 263-286.
67.      «Η έννοια της ιστορικής συνέχειας στον Δ. Γληνό». Διαβάζω 279 (1992), 42-46.
68.      «Απόψεις για την αρχή της πλειοψηφίας». Στο: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία – Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κρήτης: Η πολιτική φιλοσοφία σήμερα. Επιμ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου. «Καρδαμίτσα», Αθήνα 1994, 145-150.
69.      «Γεώργιος Μουρέλος (1912-1994)». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 11 (1994), 280-281.
70.      «Η φιλοσοφία της ιστορίας του Διαφωτισμού». Διαβάζω 343 (1994), 75-78.
71.      «Αιτιότητα και θεωρία της δημοκρατίας κατά τον Αριστοτέλη». Στο: Κωνσταντίνος Βουδούρης (Επιμ.): Αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία. Αθήνα 1995, 110-118.
72.      «Διαλεκτικός συλλογισμός και αριστοτελική ηθική». Στο: Ανδριόπουλος, Δ. Ζ. (Επιμ.): Αριστοτέλης. Οντολογία – Γνωσιοθεωρία – Ηθική – Πολιτική Φιλοσοφία. Τριάντα δύο ομόκεντρες μελέτες. Β΄ έκδοση επαυξημένη, Αφιέρωμα στον J. P. Anton. «Τ. Πιτσιλός», Αθήνα 1996, 254-267.
73.      «Η σημασία της αρχαίας Σοφιστικής για τη σύγχρονη εποχή». Στο: Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ – Ρουσόπουλος, Γιώργος (Επιμ.): Η επικαιρότητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (Πρακτικά Συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών και του Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης). «Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα 1997, 141-153.
74.      «Η νέα θεολογία σήμερα». Ουτοπία 34 (1999), 67-68.
75.      «Ο ορθολογισμός του Γιάννη Ιμβριώτη». Ουτοπία 35 (1999), 25-34.
76.      «Η φιλοσοφία, αλλαγή του εαυτού μας ή του κόσμου;». Αξιολογικά, Ειδικό Τεύχος 1 (1999), 23-36.
77.      «Χριστιανοί εναντίον ‘Ελλήνων’». Η Καθημερινή 7/2/1999, 48.
78.      «Θανασάς Παναγιώτης, ‘Ο πρώτος δεύτερος πλους: Είναι και κόσμος στο ποίημα του Παρμενίδη’. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1998, 266 σ.». Η Καθημερινή 25/04/1999, 57.
79.     «Η εξόντωση των Γιουγκοσλάβων από το ΝΑΤΟ και οι ‘φωταδιστές’». Η Καθημερινή 15/5/1999, 4.
80.      «Δυτικός ορθολογισμός». Η Καθημερινή 23/5/1999, 19.
81.      «Η θεμελίωση της πολιτικής στην ηθική κατά τον Αριστοτέλη». Στο: Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη και οι επιδράσεις της. Πρακτικά Συνεδρίου. 1999, 273-291.
82.      «Η νατοϊκή επιδρομή στη Γιουγκοσλαβία, η ορθοδοξία, ο ναζισμός, ο Διαφωτισμός και το δίκαιο του ισχυροτέρου». Ουτοπία 34 (1999), 14-16.
83.      «Θρησκειολογία ή θρησκευτικά στα σχολεία;». Το σχολείο και το σπίτι 399-400 (1999), 364-368.
84.      «Ο ορθολογισμός του Γιάννη Ιμβριώτη». Ουτοπία 35 (1999), 25-34.
85.      «Η σωτηρία της δημοκρατίας κατά τον Αριστοτέλη». Στο: Το ανθρώπινο πρόσωπο της δημοκρατίας. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας. Λευκωσία 2000, 57-70.
86.      «Η του ‘ίσου υπόληψις’ ως αιτία των στάσεων στα Πολιτικά του Αριστοτέλη». Στο: Η κατ’ Αριστοτέλη πολιτική ισότητας και δικαιοσύνης και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου. Αθήνα 2000, 335-347.
87.      «Γράμμα για τη φιλοσοφία». Η Καθημερινή 13/2/2000, 17.
88.      «Ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα και ο Αρχιεπίσκοπος». Η Κυριακάτικη Αυγή 15/7/2001.
89.     «Οι πολιτικές ιδέες του Σωκράτη». Ουτοπία 51 (2002), 89-96.
90.     «Η επιστημονική σκέψη του Γαλλικού Διαφωτισμού και η επικαιρότητά της για την εποχή μας». Ουτοπία 55 (2003), 57-62.
91.      «Το δίκαιο της Γαλλικής Επανάστασης». Ιστορικά 184 (2003), 6-12.
92.     «Η σταλινική εξουσία στην ΕΣΣΔ». Ιστορικά 202 (2003), 44-48.
93.      «Η ελευθερία στον Σπινόζα». Ουτοπία 61 (2004), 43-47.
94.     Αριστοτέλης: Πολιτικά V, VI. Μετάφρ. Πηνελόπη Τζιώκα-Ευαγγέλου, Πρόλογος Αύγουστος Μπαγιόνας. Τόμος 3, «Ζήτρος», Θεσσαλονίκη 2005.
95.      «Χαράλαμπος Θεοδωρίδης: η προσωπικότητα και η σκέψη του». Ουτοπία 74 (2007), 39-46.
96.      «Φύση και ιστορία στη φιλοσοφία του διαφωτισμού». Ουτοπία 80 (2008), 97-118.
97.     «Γύρω από τη σχέση γλώσσας και σκέψης». Ουτοπία 80 (2008), 119-132.
Βασικές πηγές:ΙΙΙ. Κείμενα για τον Αύγουστο Μπαγιόνα

1.    Κύρκος, Βασίλειος Α.: «Αύγουστου-Κωνσταντίνου Μπαγιόνα μνήμη και έπαινος». Δωδώνη 33/Γ΄ (2004), 37-42.
2.    Νούτσος, Παναγιώτης: «Αύγουστος Μπαγιόνας (1931-2005)». Ουτοπία 66 (2005), 19-21.
3.    Πλάγγεσης, Γιάννης – Παρισάκη, Θεόπη: «Αύγουστος Μπαγιόνας (1931-2005)». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 22 (2005), 317-319.
4.    Νούτσος, Παναγιώτης: «Μνήμη Αυγούστου Μπαγιόνα». Το Βήμα 9/10/2005.
5.    Νικολόπουλος, Φίλιππος: «Αντίο, Αύγουστε… Αναφορές, αναμνήσεις και παρακαταθήκες από τον ριζοσπάστη καθηγητή φιλοσοφίας Αύγουστο Μπαγιόνα». Νέα Κοινωνιολογία 43 (2006-2007), 20-24 και Φιλοσοφία και Παιδεία 43 (2007), 19-22.
6.    Κύρκος, Βασίλειος Α.: «Αύγουστος-Κωνσταντίνος Μπαγιόνας». Νέα Κοινωνιολογία 43 (2006-2007), 25-27.
7.    Αφιέρωμα στον Αύγουστο-Κωνσταντίνο Μπαγιόνα. Φιλοσοφία και Παιδεία 43 (2007).
8.    Ηλιόπουλος, Γιώργος Η.: «Ο Αύγουστος Μπαγιόνας και η αριστοτελική διαλεκτική». Φιλοσοφία και Παιδεία 43 (2007), 23-25.
9.    Κύρκος, Βασίλειος Α.: «Ως εν περιδείπνω. Για τον Αύγουστο-Κωνσταντίνο Μπαγιόνα (1931-2005)». Φιλοσοφία και Παιδεία 43 (2007), 6-9.
10.Μπέης, Κώστας Ε.: «Μνήμη Αύγουστου-Κωνσταντίνου Μπαγιόνα». Φιλοσοφία και Παιδεία 43 (2007), 10-13.
11.Νούλας, Βασίλης Κ.: «Πρόοδος και μέθοδος στο φιλοσοφικό στοχασμό του Αύγουστου Μπαγιόνα». Φιλοσοφία και Παιδεία 43 (2007), 14-17.
12. Τζωρτζόπουλος, Δημήτρης: «Ο Hegel στο έργο του Μπαγιόνα». Φιλοσοφία και Παιδεία 43 (2007), 26-28.
13. Αφιέρωμα στον Αύγουστο Μπαγιόνα. Ουτοπία 80 (2008).
14. Βώρος, Φανούριος Κ.: «Αύγουστος-Κωνσταντίνος Μπαγιόνας: ένας αθόρυβος στοχαστής (1931-2005)». Ουτοπία 80 (2008), 23-38.
15. Ηλιόπουλος, Γιώργος: «Ο Αύγουστος Μπαγιόνας ως ερμηνευτής της αριστοτελικής πολιτικής φιλοσοφίας». Ουτοπία 80 (2008), 57-74.
16. Μπιτσάκης, Ευτύχης: «Ο Αύγουστος Μπαγιόνας και η ελληνική Αριστερά». Ουτοπία 80 (2008), 133-138.
17. Νούτσος, Παναγιώτης: «Το συγγραφικό ενδιαφέρον του Αύγουστου Μπαγιόνα για τον γαλλικό διαφωτισμό». Ουτοπία 80 (2008), 87-96.
18. Πλάγγεσης, Γιάννης: «Ορθολογισμός, εξωλογικός δογματισμός και ιστορία. (Αναφορά στην προσωπικότητα και τη σκέψη του Αύγουστου Μπαγιόνα)». Ουτοπία 80 (2008), 39-56.