σε νεοέλληνες φιλοσόφους

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Παναγιώτου

Γιάννη ΤζαβάραΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣΠαναγιώτης Π. Παναγιώτου
(1903-1994)


Τελευταία ενημέρωση του Αφιερώματος: Απρίλιος 2016


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Ι. Βιογραφικά
ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΙΙΙ. Κείμενα για τον Πανο Παναγιωτου


Ι. Βιογραφικά


Ο Παναγιώτης (= Πάνος) Π. Παναγιώτου διετέλεσε τακτικός Καθηγητής της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Δημοσίευσε σε ελληνική και σε ξένες γλώσσες περισσότερα από διακόσια συγγράμματα και μελέτες, ένα μεγάλο μέρος των οποίων είχε καθαρά φιλοσοφικό χαρακτήρα. Έδωσε πολλές διαλέξεις και ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις πάνω σε φιλοσοφικά θέματα αλλά και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών.


ΙΙ. Δημοσιεύματα

1.    Η ζωή και το έργο του S. Freud. 1933.
2.    Zweig, Stefan: Νίτσε. Μετάφραση Π. Π. Παναγιώτου από το γαλλικό. Νέα Εστία, 169 (1934), 30-35 + 170 (1934), 77-84 + 171 (1934), 117-122 + 172 (1934), 172-177  + 173 (1934), 220-226 + 174 (1934), 267-273 + 175 (1934), 315-319 + 176 (1934), 361-368, 177 (1934), 178 (1934), 417-420.
3.    Zweig, S.: Φρόυντ. Μετάφραση Π. Π. Παναγιώτου από το γαλλικό, 1934, 150 σελ.
4.    Eugenics: A Humanistic Science of the Future”. Πρόλογος στο: Poletti, E. M., Il Razzismo – Autarcia della Stirpe. 1939.
5.    Στοιχεία τινά της αρχής της εντροπίας και της εξελίξεως των ζωικών ειδών παρά Πλωτίνω. 1943.
6.    Αριστοτελικαί τινες απόψεις εν τη συγχρόνω Φυσιολογία της αναπαραγωγής. 1943.
7.    Munthe, Axel: Αναμνήσεις. Μετάφραση Π. Π. Παναγιώτου από το αγγλικό. 1943, 160 σελ.
8.    Μέλισσες και σφήκες. Δοκίμια. 1945, 90 σελ.
9.    Η φυσική επιλογή του ανθρώπου. 1947.
10. Το πρόβλημα της φυλής. 1948.
11. Spengler, Oswald: Ο άνθρωπος και η τεχνική. Μετάφραση Π. Παναγιώτου από το αγγλικό. 1958, 50 σελ.
12. Γένεσις και ανέλιξις του ανθρώπου. Εναρκτήριος επί καθηγεσία λόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1964.
13. Ελευθερία και τάξις. 1968.
14. Η ηθική αξία της επιστήμης. Εναρκτήριος επί καθηγεσία λόγος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1969.
15. Ξενοφών: Απολογία Σωκράτους. Μετάφραση Π. Π. Παναγιώτου από το αρχαίο ελληνικό κείμενο, 1975.
16. Ο Γαληνός ως ανθρωπιστής. 1977.
17. Η μελλοντολογία ως ανθρωπιστική επιστήμη. 1978.
18. Ψευδο-Ηράκλειτος: Ερμηνεία της Ομηρικής αλληγορίας περί της «μήνιος» του Απόλλωνος κατά των Αχαιών (Ιλιάδος, Ραψωδία πρώτη). 1980.
19. Οι πνευματικοί δεσμοί Ελλάδος και Αράβων. 1980.
20. Planck, Max: Η έννοια της ελευθερίας της βουλήσεως. Μετάφραση Π. Π. Παναγιώτου από το γερμανικό. 1980.
21. Η ψυχική έρευνα εις την Ελλάδα. 1981.
22. Ο δια του κοινού ηλεκτρονικού υπολογιστού και του διαβήτου ακριβείας, κατά την μεγίστην δυνατήν προσέγγισιν, τετραγωνισμός του κύκλου και μετατροπή του τετραγώνου εις κύκλον. 1981.
23. Βιοδυναμικοί παράγοντες περιοριστικοί της ελευθερίας της βουλήσεως. 1982.
24. Πινδαρικά. Απόδοση Π. Παναγιώτου από το αρχαίο ελληνικό κείμενο, 1983.
25. Ρογήρος Βάκων: ο Πρίγκηπας της Σκέψης στον Μεσαίωνα και η θεμελίωση της πειραματικής επιστήμης. 1983.
26. Αρχαία επιτόκια επιγράμματα. Απόδοση Π. Π. Παναγιώτου από το αρχαίο ελληνικό κείμενο.
27. Καίσαρ Ιουλιανός: «Επί τη εξόδω του αγαθωτάτου Σαλουστίου». Απόδοση Π. Π. Παναγιώτου από το κείμενο της εποχής (4ος αι. μ.Χ.). Νέα Εστία 1984.
28. Φερεκύδης ο Σύριος ή Συριανός. 1984.
29. Επιστήμονες απατεώνες. 1985.
30. Επιγράμματα στον Ορφέα. Απόδοση Π. Π. Παναγιώτου από το αρχαίο ελληνικό κείμενο. 1985.
31. Η επιστήμη στο εδώλιο: Fray Luis de León. 1985.
32. Μεγαλείο και τραγωδία ενός νέου Προμηθέα: του Julius-Robert Oppenheimer, πατέρα της ατομικής βόμβας. 1985.
33. «Ο Αριστοτέλης περί εμβρυϊκής διαπλάσεως και κληρονομικότητος». Παρνασσός 28, τ. 3 (1986), 404-413.
34. Ανθρωποκοινωνικά προβλήματα της Ιατρικής. 1986.
35. Από την αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία στην Μεσαιωνική Αλχημεία και την σύγχρονη χημειοθεραπευτική. 1987.
36. Η δίκη των πιθήκων. 1987/88.
37. «Ψήγματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στα ερμητικά κείμενα». Στο: Τιμητικός τόμος Καθηγητού Φ. Μπουμπουλίδη, 1987/88.
38. Τα παραψυχικά φαινόμενα. 1988.
39. Οι Ίωνες προσωκρατικοί στοχαστές. «Λιβάνης – Νέα Σύνορα», Αθήνα 1988, 366 σελ.
40. «Ο ηρακλειτισμός του Μάρκου Αυρηλίου». Β΄ Διεθνές Συνέδριο Ιωνικής Φιλοσοφίας, Πυθαγόρειο Σάμου 1988.
41. Αριστοτέλης: Περί ουρανού. Μετάφραση Π. Π. Παναγιώτου από το αρχαίο ελληνικό κείμενο, με εισαγωγικά προλεγόμενα. «Λιβάνης – Νέα Σύνορα», Αθήνα 1989, 310 σελ.
42. Setton, K.: Το βυζαντινό υπόβαθρο της ιταλικής Αναγέννησης. Μετάφραση Π. Παναγιώτου από το αγγλικό. «Λουρίδειον Ίδρυμα – Μνήμες της Πόλης», 1989, 200 σελ.
43. Πικρή βροχή. Ποιήματα. «Λιβάνης – Νέα Σύνορα», Αθήνα 1990.
44. Θέματα διανόησης. «Λιβάνης – Νέα Σύνορα», Αθήνα 1992.
45. Ορφέας και ορφισμός, 1994.

Βασική πηγή:
Κ. Βουδούρης: «Πάνος Παναγιώτου (1903-1994)».
Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 11 (1994), 282-284


ΙΙΙ. Κείμενα για τον Παναγιώτη Π. Παναγιώτου

1.    Βουδούρης, Κωνσταντίνος: «Πάνος Παναγιώτου (1903-1994)». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 11 (1994), 282-284.