σε νεοέλληνες φιλοσόφους

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Παπανούτσος

Γιάννη ΤζαβάραΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ
Ευάγγελος Π. Παπανούτσος (1900-1982)Τελευταία ενημέρωση του Αφιερώματος: Ιούλιος 2016


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Ι. Βιογραφικά
ΙΙ. Δημοσιεύματα
ΙΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟ


 

Ι. Βιογραφικά


Ο Ευάγγελος Π. Παπανούτσος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1900. Φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1915-1919) κι έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και στη Γαλλία. Το 1927 ανακηρύχθηκε διδάκτορας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης χάρη σε διατριβή που είχε θέμα «Το θρησκευτικό βίωμα στον Πλάτωνα». Υπηρέτησε επί πολλά χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση. Διηύθηνε την Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης (1934-1936), Ιωαννίνων (1937-1938) και Τρίπολης (1939-1943). Ίδρυσε το μορφωτικό ίδρυμα «Αθήναιον», όπου δίδαξε επί 20 χρόνια (1947-1967), και ταυτόχρονα διηύθηνε το περιοδικό «Παιδεία και Ζωή» (1946-1961). Έγινε πασίγνωστος χάρη στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που διοργάνωσε κατά τη διακυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου το 1964 (γνωστή ως μεταρρύθμιση Παπανούτσου), την οποία κατήργησε η δικτατορία αλλά επανέφερε κατ’ ουσίαν η μεταρρύθμιση Ράλλη το 1976. Εκλέχτηκε βουλευτής Επικρατείας (1974-1977) και διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Το 1980 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.


ΙΙ. Δημοσιεύματα

Βιβλία
1.    Τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας τῆς βουλήσεως. Ἀλεξάνδρεια, Πατριαρχικὸ Τυπογραφεῖο, 1921, 77 σ.
2.    Ὁ πραγματισμὸς ἢ οὑμανισμός. Ἀνάπτυξις καὶ κριτικὴ τῶν θεωριῶν ἑνὸς μεγάλου ῥεύματος τῆς συγχρόνου φιλοσοφίας. Άθήνα, Γράμματα, 1924, 450 σ.
3.    Das religiöse Erleben bei Platon. Tübingen, 1926, 107 σ.
4.    Ἡ τριλογία τοῦ πνεύματοςΤέχνη - Ἠθική - Ἐπιστήμη. Ἀλεξάνδρεια-Ἀθήνα, Γράμματα, 1928, 227 σ.
5.    Περὶ τέχνης. Ἀλεξάνδρεια - Ἀθήνα, 1930, 257 σ.
6.    Περὶ ἠθικῆς. Ἀθήνα, 1932, 179 σ.
7.    Περὶ ἐπιστήμης. Ἀθῆναι, Σαλίβερος 1937.
8.    Στοιχεῖα ψυχολογίας. Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1940, 148 σ.
9.    Παιδεία. Μηνιαῖο περιοδικὸ μελέτης, ἔρευνας, διαφωτισμοῦ, Ἀθῆναι, Ἰωάννου & Π. Ζαχαρόπουλου, 1946-1951.
10. Ὁ κόσμος τοῦ πνεύματος. Τόμος 1: Αἰσθητική. Τόμος 2: Ἠθική. Τόμος 3: Γνωσιολογία. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1948-1962. (2η ἔκδοση, Ἀθήνα, Νόηση, 2002-2010).
11. Παλαμᾶς, Καβάφης, Σικελιανός. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1949, 278 σ.
12. Ἐφήμερα. Δοκίμια. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1950 (2η ἔκδοση, Ἀθήνα, Νόηση, 2002).
13. Στοιχεῖα ψυχολογίας. Διὰ τὴν Ε΄ τάξιν τῶν Γυμνασίων. Ἐν Ἀθήναις, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Σχολικῶν Βιβλίων, 1951, 138 σ.
14. Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία Α'. Πρόλογος-Ἐπιμέλεια Ε. Π. Παπανοῦτσος. Τόμος Α΄, Ἀθῆναι, Ἀετὸς Α.Ε., 1953, 376 σ. Τόμος Β΄, Ἀθῆναι, Ἀετός Α.Ε., 1956.
15. Ἡ κάθαρση τῶν παθῶν μέσα στὸν ἀριστοτελικὸ ὁρισμὸ τῆς τραγωδίας. Ἀθῆναι, 1953, 21 σ.
16. La catharsis des passions d’ après Aristote. Athènes, 1953, 42 σ.
17. ἈθήναιονΠρώτη δεκαετία 1946-1956. Ἀθήνα, 1957, 111 σ.
18. Φιλοσοφία καὶ Παιδεία. Ἀθῆναι, Ἴκαρος, 1958.
19. Ἡ ἠθικὴ συνείδηση καὶ τὰ προβλήματά της. Ἀθήνα, Γαλαξίας, 1962, 181 σ.
20. Ἐπίκαιρα καὶ ἀνεπίκαιρα. Δοκίμια. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962, 219 σ. (2η ἔκδοση, Ἀθήνα, Νόηση, 2002).
21. Σύντομες ὁδηγίες γιὰ τὴν καλὴ χρήση τῆς δημοτικῆς. Ἀθήνα, Περιοδικὸ "Νέα Οἰκονομία", 1964, 78 σ.
22. Φιλοσοφικὰ προβλήματα. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1964 (2η ἔκδοση, 1977).
23. Ἀγῶνες καὶ ἀγωνία γιὰ τὴν παιδεία. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1965, 379 σ. (2η ἔκδοση, Ἀθήνα, Φιλιππότης, 1996).
24. Ἀμερική. Ἕνα κεφάλαιο τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1966, 101 σ.
25. The Idea of Legislation in the Earlier Platonic Dialogues. Athens 1966, 189 p.
26. Πλάτων, Φαίδων. Μετάφρ. Ε. Π. Παπανούτσος, Ἀθῆναι, Ι. Ζαχαρόπουλος, 1966, 67 σ.
27. Λογική. Ἀθήνα, Δωδώνη, 19701 (19742, 19853). 4η έκδοση, Ἀθήνα, Νόηση, 2008.
28. Τὸ θρησκευτικὸ βίωμα στὸν Πλάτωνα. Ἀθήνα, Δωδώνη, 1971, 163 σ. (2η ἔκδοση 1992. 3η ἔκδοση, Ἀθήνα, Νόηση, 2002).
29. Ὁ λόγος καὶ ὁ ἄνθρωπος. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1971.
30. Kant, Immanuel (= Κάντ, Ἰμ.): Δοκίμια. Εἰσαγωγὴ -Μετάφραση – Σχόλια Εὐ. Π. Παπανοῦτσος. Ἀθήνα, Δωδώνη, 1971.
31. Πρακτικἠ φιλοσοφία. Βιοσοφία, μικρὲς τομὲς σὲ μεγάλα ζητήματα. Ἀθήνα, Δωδώνη, 19731 (19842). 3η ἔκδοση, Ἀθήνα, Νόηση, 2008.
32. Ὁ νόμος καὶ ἡ ἀρετή: Ἡ ἠθικὴ συνείδηση καὶ ταὰ προβλήματά της. Παραλλαγὲς στὸ ἴδιο θέμα. Ἀθήνα, Δωδώνη, 19741 (19892).
33. Πολιτεία καὶ δικαιοσύνη, Καὶ ἄλλοι διάλογοι. Ἀθήνα, Φιλιππότης, 19761, 231 σ. (19842, 19893).
34. Το πρόβλημα της θεμελίωσης μιας κριτικής του θεσμικού λόγου και η Καντιανή διαλεκτική. «Έρασμος», Αθήναι 1976, 80 σελ.
35. Ψυχολογία. Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1976, 182 σ.
36. Ἡ παιδείαΤὸ μεγάλο μας πρόβλημα. Ἀθήνα, Δωδώνη, 1976, 356 σ.
37. Τὸ δίκαιο τῆς πυγμῆς καὶ ἄλλα δοκίμια. Ἀθήνα, Δωδώνη, 19761 (19892). 3η ἔκδοση, Ἀθήνα, Νόηση, 2008.
38. Ψυχολογία. Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1977, 182 σ.
39. Ἡ κρίση τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἀθήνα, Φιλιππότη, 19781 (19802, 19973), 277 σ. (4η ἔκδοση, Ἀθήνα, Νόηση, 2009).
40. Οἱ δρόμοι τῆς ζωῆς (Ἐπιστήμη – τέχνη – παιδεία – πολιτική - ὁ ἄνθρωπος). Ἀθήνα, Φιλιππότη, 1979, 267 σ. (2η ἔκδοση, 1982. 3η ἔκδοση, Ἀθήνα, Νόηση, 2003).
41. Hume, David: Δοκίμια: οἰκονομικά, ἱστορικά, πολιτικοκοινωνικά. Μετάφραση Εὐ. Π. Παπανοῦτσος. «Παπαζήσης», Ἀθῆναι 1979.
42.Ψυχολογία. Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1980, 182 σ.
43. Τὰ μέτρα τῆς ἐποχῆς μας. Ἀθήνα, Φιλιππότη, 19811 (19842).
44. Ἀπομνημονεύματα. Ἀθήνα, Φιλιππότη, 1982, 141 σ.
45. Ἀ. Δελμοῦζος: ἡ ζωή του, ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ ἔργο του. Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἴδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 19842.
46. Πρακτικὴ φιλοσοφία. Ἀθήνα-Γιάννινα, Δωδώνη, 1984, 346 σ.
47. Ψυχολογία. Ἀθήνα, Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 1985, 182 σ.
48. Ψυχολογία. Ἀθήνα - Γιάννινα, Δωδώνη, 1985, 230 σ.
49. Παλαμᾶς - Καβάφης - Σικελιανός. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1985, 287 σ.
50. Ὁ νόμος καὶ ἡ ἀρετή, Ἀθήνα, Δωδώνη, 1989, 287 σ.
51. Ἠθική. Τόμοι Α΄+Β΄, Ἀθήνα-Γιάννινα, Δωδώνη, 5η ἔκδοση, 1995, 724 σ. (6η ἔκδοση, Ἀθήνα, Νόηση, 2010).
Άρθρα, Βιβλιοκρισίες κ.ά.
1.    «Εὐθύνη καὶ ἐλευθερία. Ἔλεγχος τῶν μονιστικῶν θεωριῶν διὰ τῆς κριτικῆς ἑνὸς νεοφανέντος βιβλίου». Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 20 (1921), 146-204.
2.    «Τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας τῆς βουλήσεως».  Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 20 (1921), 276-348.
3.    «Ὁ οὑμανισμὸς ἢ πραγματισμός. Ἀνάπτυξις καὶ κριτικὴ τῶν θεωριῶν ἑνὸς μεγάλου ρεύματος τῆς συγχρόνου Φιλοσοφίας».  Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 21 (1922), 251-304 + 22 (1923), 37-116 + 211-246 + 331-353 + 23 (1924), 5-77, 129-198.
4.    «Ἡ φιλοσοφία τοῦ Henri Bergson». Νέα Ζωή (Ἀλεξάνδρεια 1924), 25 σ.
5.    «Ἡ ἐλευθερία τῆς βουλήσεως». Θεολογία 3 (1925), 57-70, 153-173.
6.    «Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς θρησκείας».  Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 25 (1926), 285-398.
7.    «Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς θρησκείας».  Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 26 (1927), 41-65.
8.    «Πουλμέντης Δημήτριος, “Γενικὴ Ψυχολογία”. Τόμος 1ος: “Ἡ θεμελιώδης λειτουργία τῆς γνώσεως εἰς τὰς ἐξελικτικὰς αὐτῆς μορφάς”. Ἀθῆναι, 1936». Παιδεία 7-8 (1936), 278.
9.    «Ἡ μαθηματικὴ διανόηση καὶ ἡ γνωσιολογικὴ ἀξία της». Νέα Ἑστία 19, 227 (1936), 761-765.
10. «Ὁ κυβισμός . Ἀπὸ τὰ προβλήματα τῆς σύγχρονης ζωγραφικῆς». Τὸ Νέον Κράτος 26 (1939), 104-113.
11. «Ὁ φουτουρισμός». Νέα Ἑστία 27, 323 (1940), 691-695.
12. «Μιχελῆς Παναγιώτης Α., “Ἡ Ἀρχιτεκτονικὴ ὡς Τέχνη”».  Νέα Ἑστία 28, 333 (1940), 1367-1371.
13. «Σοφιστὲς καὶ Σωκράτης. Τὸ ἠθικὸ πρόβλημα στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία». Νέα Ἑστία 33, 383 (1943), 585-589.
14. «Τὸ ἠθικὸ πρόβλημα στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία». Νέα Ἑστία 33, 378 (1943), 263-267.
15. «Ἡ ποιητικὴ τοῦ Παλαμᾶ». Νέα Ἑστία 34, 397 (1943), 208-228.
16. «Τὸ ἠθικὸ πρόβλημα στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία». Νέα Ἑστία 35, 405 (1944), 396-400.
17. «Spinoza ὁ σοφός». Νέα Ἑστία 37, 427 (1945), 109-112.
18. «Ἡ τέχνη καὶ ἡ ἐποχή». Νέα Ἑστία 38, 433 (1945), 511-517.
19. «Τέχνη καὶ κανόνες». Νέα Ἑστία 38, 436 (1945), 695-702.
20. «Ἡ “οἰκονομικὴ” θεωρία τῆς Τέχνης». Νέα Ἑστία 42, 491 (1947), 48-56.
21. «Τὸ παιδαγωγικὸ ἦθος»., Παιδεία 4 (1947), 213-217.
22. «La catharsis aristotélicienne». Eranos 46 (1948), 77-93.
23. «Ποίηση καὶ γλῶσσα». Νέα Ἑστία, 45, 521 (1949), 329-337.
24. «Ὁ φιλόλογος». Νέα Ἑστία 46, 529 (1949), 893.
25. «Ἔργο ζωῆς. Μία ἀναδρομικὴ ἔκθεση». Νέα Ἑστία 46, 528 (1949), 824-825.
26. «Οἱ εἰκαστικὲς τέχνες στὰ τελευταῖα 50 χρόνια».   Νέα Ἑστία 48, 563 (1950), 68-78.
27. «Ἡ πρώτη νίκη τοῦ πολέμου». Νέα Ἑστία 48, 560 (1950), 1439-1442.
28. «Τὸ φαινόμενο τῶν πολλαπλῶν “μετατροπῶν”. Τὸ φαινόμενο τῆς τέχνης». Νέα Ἑστία 49, 565 (1951), 83-85.
29. Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ., Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Περάνθης, Μιχαήλ, Χάρης, Πέτρος, Βαρίκας, Βάσος, Καραγάτσης, Μ., Παλαιολόγος, Π., «Ἄγγελος Σικελιανός . [Τὰ πρῶτα ἄρθρα τῶν ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων]». Νέα Ἑστία, 50, 576 (1951), 889-897.
30. «Τόποι καὶ μύθοι ἑλληνικοί . Ἡ ἔκθεση τοῦ εἰσηγητῆ». Νέα Ἑστία 50, 586 (1951), 1555-1559.
31. «Ὁ ἑρμητισμὸς τῆς σύγχρονης τέχνης». Νέα Ἑστία 50, 584 (1951), 1408-1414.
32. «Ἐπικίνδυνα ἀνευθυνολογήματα». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 8-9 (1952), 313-315.
33. «Εὔα Σικελιανοῦ». Νέα Ἑστία 51, 599 (1952), 816.
34. «Τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας IV». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 10 (1952), 398-408.
35. «Ἡ ἀνάγκη τῆς συνέχειας». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 12 (1953), 481-482.
36. «Παιδεία καὶ ζωή»Παιδεία καὶ Ζωή 1, 1 (1952), 1-2.
38. «Ἀνθρωπισμὸς καὶ ἐπάγγελμα». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 6-7 (1952), 241-243.
39. «Τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας ΙΙΙ». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 8-9 (1952), 320-321.
40. «Ἡ ἐκπαίδευση τῶν ἀποδήμων». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 11 (1952), 433-434.
41. «Αἰσθητικὰ θέματα». Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά 9 (1952), 8-10.
42.«Λίγο ἀπ’ ὅλα». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 2 (1952), 49-50.
43. «Οἱ μεταφράσεις τῶν κλασικῶν».  Παιδεία καὶ Ζωή 1, 5 (1952), 193-195.
44. «Τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας ΙΙ». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 6-7 (1952), 254-264.
45. «Διακομματικὴ ἐκπαιδευτικὴ πολιτική». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 10 (1952), 385-386.
46. «Τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας V». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 11 (1952), 447-452.
47. «Ὁ κόμπος τοῦ προβλήματος». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 3 (1952), 97-98.
48. «Τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας». Παιδεία καὶ Ζωή 1, 5 (1952), 196-207.
49. «Οἱ αἰσθητικὲς κατηγορίες». Νέα Ἑστία 51, 590 (1952), 144-147.
50. «Ἐὰν τὸ ἅλας μωρανθῇ… ». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 15-16 (1953), 65-66.
51. «Ὁ παιδαγωγός». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 18-19 (1953), 161-170.
52. «Ἀπογοητευτικὴ ἀδράνεια». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 22 (1953), 273-274.
53. «Ἡ μέση παιδεία μας ΙΙ. Ἕνας νόμος ποὺ δὲν ἔγινε». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 23 (1953), 309-317.
54. «Ἡ κάθαρση τῶν παθῶν μέσα στὸν ἀριστοτελικὸ ὁρισμὸ τῆς τραγωδίας». Νέα Ἑστία 53, 613 (1953), 79-85.
55. «Φιλοσοφία τοῦ δικαίου».  Νέα Ἑστία 54, 631 (1953), 1434-1442.
56. «Ἡ κάθαρση τῶν παθῶν μέσα στὸν ἀριστοτελικὸ ὁρισμὸ τῆς τραγωδίας». Νέα Ἑστία 53, 614 (1953), 148-153.
57. «Βενιαμὶν ὁ Λέσβιος (1762-1824)», στό: Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία Α', Ἀθῆναι, Ἀετὸς Α.Ε., 1953, 183-209.
58. «Πρὸς τὸν νέο τόμο σας». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 13 (1953), 1-2.
59. «Ὁ νόμος τοῦ ἀριθμοῦ». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 17 (1953), 129-131.
60. «Λύση ἀντιπαιδαγωγικὴ καὶ ὄχι ἐθνική». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 20-21 (1953), 225-227.
61. «Ἡ μέση παιδεία μας. Ἕνας νόμος ποὺ δὲν ἔγινε». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 22 (1953), 275-284.
62. «Τὸ πανεπιστημιακὸ πρόβλημα». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 24 (1953), 337-339.
63. «Ἡ κάθαρση τῶν παθῶν μέσα στὸν ἀριστοτελικὸ ὁρισμὸ τῆς τραγωδίας». Νέα Ἑστία 53, 615 (1953), 237-243.
64. «Νεόφυτος Δούκας», στό: Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία Α'. Ἀθῆναι, Ἀετὸς Α.Ε., 1953, 278-284.
65. «Ἡ παιδεία ὑπόθεση ἐθνική». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 14 (1953), 33-34.
66. «Νεοέλληνες φιλόσοφοι (1600-1850)». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 17 (1953), 132-141.
67. «Ὀκτάχρονο τὸ Δημοτικό;». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 23 (1953), 305-306.
68. «Ἡ μέση παιδεία μας ΙΙΙ. Ἕνας νόμος ποὺ δὲν ἔγινε». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 24 (1953), 340-347.
69. «Ὁ στοχαστὴς Παλαμᾶς». Παιδεία καὶ Ζωή 29 (1954), 131-140.
70. «Κατὰ τοῦ ἀναλφαβητισμοῦ». Παιδεία καὶ Ζωή 3, 25 (1954), 30-32.
71. «Ὁ στοχαστὴς Παλαμᾶς (ΙΙ)». Παιδεία καὶ Ζωή 2, 30 (1954), 163-173.
72. «Εὐθαλία Ἀδὰμ (1860-1954)». Παιδεία καὶ Ζωή 3, 29 (1954), 158.
73. «Ἡ παιδεία κοινὸ ἀγαθό». Παιδεία καὶ Ζωή 3, 32 (1954), 225-226.
74. «Ὁ σταυροφόρος τῆς γλωσσικῆς ἀλήθειας». Νέα Ἑστία 55, 644 (1954), 586-587.
75. «Ἡ παιδεία μας». Παιδεία καὶ Ζωή 3, 25 (1954), 3-11.
76. «Ἡ φιλοσοφία τοῦ Immanuel Kant». Νέα Ἑστία 55, 639 (1954), 214-227.
77. «Ἡ καθαρεύουσα χάριν τῆς δημοτικῆς;». Παιδεία καὶ Ζωή 3, 27 (1954), 65-67.
78. «Ὁδηγητικὲς γραμμές». Παιδεία καὶ Ζωή 3, 28 (1954), 97-100.
79. «Ἐκκλησία καὶ λογοτεχνία». Παιδεία καὶ Ζωή 3, 30 (1954), 161-162.
80. «Ὁ νόμος κατὰ τοῦ ἀναλφαβητισμοῦ». Παιδεία καὶ Ζωή 3, 33 (1954), 257-259.
81. «Δημοτικισμὸς καὶ κόμματα». Παιδεία καὶ Ζωή 3, 29 (1954), 129-130.
82. «Βήκας Βασίλειος, “Ψυχολογία ἐφηρμοσμένη στὴν Παιδαγωγικήν”,  Ἀθῆναι 1953, 447 σ.». Παιδεία καὶ Ζωή 3, 29 (1954), 159.
83. «Μιὰ κακὴ συνήθεια». Παιδεία καὶ Ζωή 3, 31 (1954), 193-194.
84. «Διαπιστώσεις τῆς στατιστικῆς». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 43 (1955), 257-258.
85. «Αὐτοδιοίκηση καὶ ὄχι ὑποτέλεια». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 45 (1955), 321-322.
86. «Φιλοσοφικὴ ἄποψη τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας (ΙΙ)»Παιδεία καὶ Ζωή 4, 35 (1955), 43-48.
87. «Παιδεία καὶ οἰκονομικά». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 36 (1955), 65-66.
88. «Προσδοκοῦμε καὶ εὐχόμαστε». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 38 (1955), 129-130.
89. «Φιλοσοφικὴ ἄποψη τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας (ΙV) . Ὁ δέκατος ὄγδος καὶ ὁ δέκατος ἔνατος αἰώνας. Ἀπολήξεις». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 37 (1955), 104-110.
90. «Ἡ πανεπιστημιακή μας ἐκπαίδευση». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 39-40 (1955), 161-162.
91. «Ἐθνικὴ τραγωδία». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 43 (1955), 287.
92. «Landmann Michael, “Philosophische Anthropologie”, Berlin, Walter de Gruyter and Co, 1995, 266 S.».  Παιδεία καὶ Ζωή 4, 45 (1955), 350.
93. «Ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς καὶ τὸ μέλλον του . Μιὰ δημόσια συζήτηση μὲ τὸν Albert Camus». Νέα Ἑστία 57, 669 (1955), 635-640.
94. «Πρὸς τὸν ἔνατο τόμο μας».  Παιδεία καὶ Ζωή 4, 34 (1955), 1-2.
95. «Ἐκπαιδευτικὰ πένθη: Καλλιρόη Ν. Ἐλεοπούλου ». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 36 (1955), 95.
96. «Ὁ νέος ἀκαδημαϊκός». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 38 (1955), 159.
97. «Φιλοσοφικὴ ἄποψη τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας (V)». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 38 (1955), 142-145.
98. «Τὸ πρόβλημα τῶν ἐξετάσεων». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 41-42 (1955), 193-194.
99. «Κινδυνεύει ἡ παιδεία μας;». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 44 (1955), 288-291.
100. «Les deux formes de la dialectique. Comme méthode ou procédé de la pensée discursive». στόEntretiens Philosophiques d' Athènes 1955, 3-9.
101.  «Les deux formes de la dialectique comme méthode ou procédé de la pensée discursive». στόΠρακτικὰ Φιλοσοφικοῦ ΣυμποσίουΦιλοσοφικὸν Συμπόσιον Ἀθηνῶν. Ἀθῆναι, 1955, 95-101.
102.  «Φιλοσοφικὴ ἄποψη τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 34 (1955), 3-7.
104. «Ποιότητες πατριωτισμοῦ». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 35 (1955), 33-34.
105. «Πρόβλημα κατ' ἐξοχὴν οἰκονομικό». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 37 (1955), 97-98.
106. «Φιλοσοφικὴ ἄποψη τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας (ΙΙΙΙ) . Ὁ δέκατος ἕβδομος αἰώνας. Οἱ πρῶτες ἐξορμήσεις» , Παιδεία καὶ Ζωή 4, 36 (1955), 78-84.
107. «Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν». Παιδεία καὶ Ζωή 4, 38 (1955), 159-160.
108. «Οἱ προσδοκίες καὶ τὸ χρέος μας». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 46 (1956), 1-2.
109. «Μακριὰ ἀπ' τὸ σχολεῖο!». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 47 (1956), 33-34.
110. «Ἡ Ψυχολογία τοῦ Freud.  Ἕνας κριτικὸς ἀπολογισμός». Νέα Ἑστία 59, 694 (1956), 735-738.
111. «Ἡ ἐξέλιξη τῆς νοήσεως στὸ παιδί». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 48 (1956), 83-87.
112. «Ἡ ψυχανάλυση». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 51 (1956), 161-163.
113. «Ἡ διακομματικὴ ἐπιτροπή». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 53 (1956), 223-224.
114. «Ἡ ἀστάθεια τῶν φιλοσοφικοϊστορικῶν ἰδεῶν (ΙΙ)». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 53 (1956), 257-261.
115.  «Ἡ ἔννοια τῆς ἱστορίας (Ι)». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 46 (1956), 22-28.
116. «Ἡ ἔννοια τῆς ἱστορίας (ΙΙ)». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 47 (1956), 46-53.
117. «Τὸ πρόγραμμα». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 49 (1956), 97-98.
118. «Ὅπως καὶ γιὰ τὴ μετανάστευση…». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 52 (1956), 191-193.
119. «Πάλι αἶμα καὶ ντροπή». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 53 (1956), 252-253.
120. «Ἡ δωρεὰ τῆς τέχνης». Νέα Ἑστία 59, 684 (1956), 13-18.
121. «Γρηγόριος Παπαμιχαὴλ (1875-1956)». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 46 (1956), 32.
122.  «Ἡ κριτικὴ Αἰσθητική». Νέα Ἑστία 59, 692 (1956), 585-595.
123.  «Οἱ μύθοι». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 48 (1956), 65-67.
124.  «Πελοποννησιακά». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 51 (1956), 190.
125.  «Ἔστω τῇ δωδεκάτῃ ὥρᾳ… ». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 50 (1956), 129-130.
126. «Ἡ ἀστάθεια τῶν φιλοσοφικοϊστορικῶν ἰδεῶν». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 52 (1956), 194-200.
127. «Ἀλέξανδρος Δελμοῦζος (1880-1956)». Παιδεία καὶ Ζωή 5, 54 (1956), 255-256.
128. «Οἱ πηγὲς τοῦ Οὑμανισμοῦ». Νέα Ἑστία 62, 723 (1957), 1198-1199.
129. «Τρίτο Πανεπιστήμιο». Παιδεία καὶ Ζωή 6, 55 (1957), 1-2.
130. «Ἐντολοδόχοι, ὄχι νομοθέτες». Παιδεία καὶ Ζωή 6, 60 (1957), 159-160.
131. «Κέντρα Ἔρευνας». Παιδεία καὶ Ζωή 6, 62 (1957), 223-224.
132. «Οἱ πηγὲς τοῦ Οὑμανισμοῦ». Νέα Ἑστία 62, 723 (1957), 1198-1199.
133.  «Ὁ Σολωμικὸς ἰδεαλισμὸς τοῦ χρέους». Νέα Ἑστία 62, 731 (1957), 50-55.
134. «Σύνθεση καὶ ὄχι ἀντίθεση». Παιδεία καὶ Ζωή 6, 55 (1957), 65-66.
135. «Le paradoxe de la tragédie et son explication d' après David Hume», στόMélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, Athènes, 1953, 1-7.
136.  «Δημήτριος Λαμπράκης». Παιδεία καὶ Ζωή 6, 60 (1957), 187.
137. «Ἡ Ἐπιτροπὴ Παιδείας». Παιδεία καὶ Ζωή 6, 63 (1957), 255-256.
138. «Ἀνάγκη θετικῶν ἐπιστημόνων». Παιδεία καὶ Ζωή 6, 59 (1957), 127-129.
139. «Πρόνοια γιὰ τοὺς ἐφήβους». Παιδεία καὶ Ζωή 6, 61 (1957), 191-192.
140. «Ἡ γένεση τοῦ πολιτισμοῦ μας». Νέα Ἑστία 62, 720 (1957), 896-899.
141. «Ἡ γένεση τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ὁ δρόμος πρὸς τὴ νέα θεότητα». Νέα Ἑστία 61, 720 (1957), 896-899.
142. «Ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ Σάββατο». Τὸ Βῆμα 30/01/1958, 1-2.
143. «Ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ ἐποχή του». Νέα Ἑστία 64, 744 (1958), 1002-1003.
144. «Ἡ ἀθανασία τοῦ δασκάλου». Νέα Ἑστία 63, 738 (1958), 491-493.
145.  «Ἀτοπήματα βαριά». Παιδεία καὶ Ζωή 7, 65 (1958), 33-34.
146.  «Πρὸς τὸν παρασιτισμό». Τὸ Βῆμα 13/02/1958, 1-2.
147. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π. - Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν. - Λαιμός, Ἀντρέας Γ. - Παλαιολόγος, Γεώργιος - Λοῦρος, Νικόλαος Κ. - Μπόνης, Κωνσταντῖνος - Τσιριντάνης, Ἀλέξανδρος Ν. -  Γεροκωστόπουλος, Ἀχιλλέας - Ζέρβας, Λεωνίδας - Φραγκίστας, Χαρ. - Πίπας, Δημοσθένης - Παρασκευόπουλος, Θεόδωρος: «Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς παιδείας (I-IX)». Παιδεία καὶ Ζωή 7, 64 (1958), 3-13 + 7, 65 (1958), 35-48 + 7, 66 (1958), 67-73 + 7, 67 (1958), 100-104 + 7, 68 (1958), σσ. 138-149 + 7, 69 (1958), σσ. 161-166 + 7, 70 (1958), 193-199 + 7, 71 (1958), 225-228 + 7, 72 (1958), 257-259.
148.  «Ὁ κολασμὸς τῶν ἐνηλίκων». Παιδεία καὶ Ζωή 7, 70 (1958), 191-192.
149. «Ἡ παιδαγωγικὴ στὴν Ἑλλάδα». Παιδεία καὶ Ζωή 7, 71 (1958), 223-224.
150. «Ἄλλο δημοκρατία καὶ ἄλλο ἐξαθλίωση». Τὸ Βῆμα 20/02/1958, χ. σ.
151. «Ἀλλαγὴ προοπτικῆς». Παιδεία καὶ Ζωή 7, 72 (1958), 255-256.
152. «Ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ἔργο ».  Νέα Ἑστία 64, 750 (1958), 1409-1413.
153. «Ἡ ὥρα εἶναι ἱστορική». Παιδεία καὶ Ζωή 7, 64 (1958), 1-2.
154. «Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς». Τὸ Βῆμα 06/02/1958, 1-2.
155.  «“Ἡ ἑνότητα μόρφωσης καὶ γλώσσας μέσα στὴν πνευματικὴ ὕπαρξη (Beiträge zur Einheit von Bildung und Sprache im geistigen Sein)”. Ἑορταστικὸς τόμος γιὰ τὰ γενέθλια (80ὸ ἔτος τῆς ἡλικίας) τοῦ Ernst Otto. Ἐπιμ. Gerhard Haselbach - Günter Hartmann. Berlin, Walter de Gruyter & Co, 1957, 445 σ.». Παιδεία καὶ Ζωή 7, 66 (1958), 95-96.
156. «Νέες πανεπιστημιακὲς σχολές». Παιδεία καὶ Ζωή 7, 68 (1958), 129-130.
157. «Σύμπτωση εὐτυχής». Παιδεία καὶ Ζωή 7, 69 (1958), 159-160.
158. «Σταθερὴ γραμμὴ μακρῶν χρόνων». Παιδεία καὶ Ζωή 7, 66 (1958), 65-66.
159. «Μπροστὰ στὴ νέα κυβέρνηση». Παιδεία καὶ Ζωή 7, 67 (1958), 7-99.
160. «Μανόλης Τριανταφυλλίδης». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 76 (1959), 95-96.
161.  «Ἡ ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση περιμένει τὸν νομοθέτη της». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 78 (1959), 161-169.
162.  «Ὅ,τι λείπει εἶναι ὁ πόνος». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 74 (1959), 33-34.
163.  «Οἱ εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 77 (1959), 127-130.
164. «Πρόγονοι καὶ πρόγονοι». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 80 (1959), 223-224.
165. «Ἡ ἐκπαιδευτικὴ κίνηση στὴν Ἑλλάδα . Στατιστικὰ στοιχεῖα» , Παιδεία καὶ Ζωή 8, 73 (1959), 30-31.
166. «Μὲ γενναιοψυχία καὶ χωρὶς ἀναβολή». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 74 (1959), 64.
167. «Ὁ ἀγώνας ξαναρχίζει». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 78 (1959), 159.
168. «Τὰ φοιτητικὰ αἰτήματα». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 81 (1959), 255-256.
169. «Γλωσσολόγος τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Δημοτικισμοῦ». Νέα Ἑστία 66, 776 (1959), 1420-1421.
170. «Καλοὶ οἰωνοί». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 73 (1959), 1-2.
171. «Ὁ χορός. Ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια ὣς σήμερα».  Νέα Ἑστία 66, 775 (1959), 1330-1331.
172. «Ἡ στροφή». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 75 (1959), 65-66.
173. «Ὁ θεσμὸς τῶν αἱρετῶν». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 79 (1959), 191-192.
174. «Διεθνεῖς ἐκπαιδευτικὲς ζυμώσεις ». Παιδεία καὶ Ζωή 8, 86 (1960), 127-128.
175.  «Παλαιολόγος Γεώργιος Ν., “Παιδαγωγικὴ ψυχολογία καὶ τὰ κύρια ρεύματα τῆς συγχρόνου ψυχολογίας ἐν συναφείᾳ πρὸς τὴν ἀγωγήν”, Ἀθῆναι, 1960, 352 σ.».  Παιδεία καὶ Ζωή 9, 88 (1960), 221.
176.  «Ἀγώνας καὶ πάλι». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 90 (1960), 255-257.
177.  «Ὁ Τριανταφυλλίδης καὶ ἡ παιδεία μας». στό: Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη τοῦ Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1980, 9-16.
178.  «Τὸ σπίτι».  Νέα Ἑστία 68, 793 (1960), 943-944.
179.  «Jaeger Werner, “Humanistische Reden und Vorträge”, Berlin, Walter de Gruyter und Co, 1960, 336 S.». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 89 (1960), 251.
180.  «Ἀπώλειες τοῦ πνευματικοῦ μας κόσμου». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 82 (1960), 27-28.
181.  «Ἀφιέρωμα». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 85 (1960), 97.
182.  «Ἡ ἀγωγὴ τοῦ πολίτη». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 87 (1960), 159-160.
183. «28 Ὀκτωβρίου». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 89 (1960), 223-224.
184.  «La théorie émotiviste de l' art», στό: Πεπραγμένα Δ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου ΑἰσθητικῆςΑἰσθητικὴ. Ἀθῆναι, 1960, 679-686.
185.  «Ἐκπαίδευση καὶ οἰκονομικὴ πρόοδος». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 82 (1960), 1-2.
186.  «Δημήτρης Μητρόπουλος (1896-1960)». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 90 (1960), 283-284.
187.  «Ἡ συγκινησιακὴ θεωρία τῆς τέχνης». Νέα Ἑστία 68, 798 (1960), 1256-1261.
188.  «Τὰ τρομερὰ παιδιά μας». Παιδεία καὶ Ζωή  9, 84 (1960), 65-66.
189.  «Ὁ Τριανταφυλλίδης καὶ ἡ παιδεία μας». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 85 (1960), 98-104.
190.  «Τὰ θέματα τῶν ἐξετάσεων». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 88 (1960), 191-192.
191.  «Belaval Yvon, “Leibniz critique de Descartes”, Paris, NRF (Gallimard), 1960, 559 p.». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 89 (1960), 251-252.
192.  «Νιάτα στὸ τετράγωνο». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 83 (1960), 33-34.
193.  «Τὰ προβλήματα τῶν νέων». Παιδεία καὶ Ζωή 9, 84 (1960), 95.
194. «Τὰ νεοελληνικά». Παιδεία καὶ Ζωή 10, 94 (1961), 97-98.
195.  «Τὸ πρόβλημα μὲ λίγα λόγια». Παιδεία καὶ Ζωή 10, 97 (1961), 191-193.
196.  «Werner Jaeger, ὁ φιλόλογος, ὁ ἀνθρωπιστής». Παιδεία καὶ Ζωή 10, 98 (1961), 253.
197.  «Συνοπτικὸς ἀπολογισμός». Νέα Ἑστία 69, 806 (1961), 191-192.
198.  «Ἡ πολιτικὴ διαπαιδαγώγηση τῶν νέων».  Παιδεία καὶ Ζωή 10, 92 (1961), 33-35.
199.  «Τὸ ἄδοξο πρόγραμμα». Παιδεία καὶ Ζωή 10, 95 (1961), 127-128.
200.  «Τὸ νέο Πρόγραμμα». Παιδεία καὶ Ζωή 10, 97 (1961), 194-201.
201.  «Ἠ ὥρα τῆς παιδείας». Παιδεία καὶ Ζωή 10, 99 (1961), 255-256.
202.  «Τὸ νέο Πρόγραμμα». Παιδεία καὶ Ζωή 10, 93 (1961), 65-66.
203.  «Ἐπαναστάσεις». Παιδεία καὶ Ζωή 10, 96 (1961), 159-160.
204.  «Εὐλαβὴς ὑπόδειξη». Παιδεία καὶ Ζωή 10, 98 (1961), 223-224.
205.  «Ἕνας μεγάλος διδάσκαλος μὲ πρότυπον τοὺς Ἕλληνας. Βέρνερ Γαῖγκερ, ἡ ἐξαιρετικὴ μορφὴ καὶ τὸ πολύτιμον ἔργον του». Τὸ Βῆμα 22/10/1961, χ. σ.
206. «Πρὸς τὸ δέκατο πέμπτο τόμο μας». Παιδεία καὶ Ζωή 10, 91 (1961), 1-3.
207. «Blaise Pascal». Νέα Ἑστία 72, 847 (1962), 1452-1454.
208. «Προσδοκίες». Σχολεῖο καὶ Ζωή 11 (1963), 467-469.
209. «Moral conflicts». Philosophy & Phenomenological Research 24 (1963), 73-82.
210. «Μὲ ἐπιστημονικὲς ὑποθέσεις συντάσσονται, ἀλλὰ δὲν ἐπιβάλλονται νέοι κανόνες τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ».  Ἐποχές 7 (1963), 11-14.
211. «Ἡ Νέα Θεότης. Μὲ ἐπιστημονικὲς ὑποθέσεις συντάσσονται, ἀλλὰ δὲν ἐπιβάλλονται νέοι κανόνες τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ».  Ἐποχές 7 (1963), 11-14.
212. «Σύγκρουση καθηκόντων. Διάλεξις», στό: Διαλέξεις περιόδου 1961-1962. Δικηγορικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν, 1963, 1-13.
213. «Ὁ φόβος καὶ ὁ ἔλεος τῆς τραγωδίας». στό: Χαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδον, Τόμ. Α΄, 1964, 63-77.
214. «Ἡ ὥρα τῶν κρίσεων». Νέα Ἑστία 76, 890 (1964), 1106-1107.
215. «Ἐμμανουὴλ Κάντ. 240 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του - 160 ἀπὸ τὸ θάνατό του». Ἐποχές 13 (1964), 3-16.
216. «Ἐνδιαφέρουσα ἀνακοίνωσις. Ἀθῆναι 24-6-1965».  Δελτίον τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου 2 (1965), 14.
217. «Γιατί ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση σήμερα; Καὶ πρὸς ποιὸ σκοπό;».  Δελτίον τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου 1, 1 (1965), 3-5.
218. «Ἡ γαλλικὴ μεταρρύθμιση». Δελτίον τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου 2 (1965), 3-5.
219. «Ἕνας δεκάλογος τῶν ἐξετάσεων».  Δελτίον τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, 1, 1 (1965), 7.
220. «Ἐπείγουσα ἐγκύκλιος. “Περὶ τρόπου διενεργείας ἐξετάσεων ἀκαδημαϊκοῦ Ἀπολυτηρίου διὰ τὸ Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1965-66”».  Δελτίον τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου 2 (1965), 15-16.
221. «Δημοκρατία καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια».  Εὐθύνη 41 (1975), 204-205.
222. «Ἔρωτας καὶ σέξ».  Εὐθύνη 53 (1976), 224-229.
223. «Τὰ νιάτα καὶ ὁ δάσκαλος». Νέα Δομή 6 (1976), 30-31.
224. «Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου».  Φιλόλογος 10 (1976), 121-128.
225. «Γλώσσα καὶ παιδεία».  Ἐλεύθερη Γενιά 7 (1976), χ. σ.
226. «Ἡ νίκη τῆς δημοτικῆς». Νέα Δομή 1 (1976), 52-53.
227. «Πρὸς δασκάλους παραινετικός». Λόγος καὶ Πράξη 1, 3 (1976), 3-10.
228. «Τὸ παράδοξο τοῦ ἠθοποιοῦ». Νέα Δομή 1 (1976), χ. σ.
229. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π., Δημαρᾶς, Ἀλέξης, Στεφανάκης, Γιῶργος, Δοξιάδης, Σπύρος: «Παιδεία καὶ δημοκρατία».  Νέα Δομή 2 (1976), 4.
230. «Ἡ παιδεία τὸ μεγάλο μας πρόβλημα».  Ἐπιστημονικὸν Βῆμα τοῦ Διδασκάλου 3 (1977), 2-11.
231. «Ἡ παιδεία τὸ μεγάλο μας πρόβλημα. Ἑνιαία διδασκαλία στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο». Ἐποπτεία 4 (1977), 2-9.
232. «Δημοκρατία καὶ ὁλοκληρωτισμός». Ἐλεύθερη Γενιά 16 (1977), 25.
233. «Ἡ παιδεία, τὸ μεγάλο μας πρόβλημα».  Ἐποπτεία 3 (1977), 2-11.
234. «The aristotelian katharsis». The British Journal of Aesthetics 17, 4 (1977), 361-364.
235. «Τὸ ἦθος τοῦ καλλιτέχνη». Ἠπειρωτικὴ Ἑστία 319-320 (1978), 1094.
236. «Οἱ ἀρχαῖοι ἀπὸ μετάφραση».  Νέα Παιδεία 6 (1978), 25-31.
237. «Τέχνη καὶ περιβάλλον». Ἐλεύθερη Γενιά, 24 (1978), 26.
238. «Στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς φιλοσοφίας». Δευκαλίων 21 (1978), 3-46.
239. «Μιὰ ἰδιότυπη πνευματικὴ μορφή. Ἡ φυσιογνωμία τοῦ δασκάλου».  Ἐποπτεία 3 (1978), 2-6.
240. «Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Σπ. Πλασκοβίτη». Τομές 37 (1978), 10.
241. «Περιπέτειες τῆς φιλοσοφίας». Ἐλεύθερη Γενιά 31 (1979), 8-9.
242. «Ἡ δημοτικὴ κινδυνεύει. Ἀπὸ τοὺς φίλους, ὄχι ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς».  Νέα Παιδεία (1979), 16-19.
243. «Ὁ νέος Ἀκαδημαϊκὸς μιλάει στὰ παιδιὰ τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης».  Ἐλεύθερη Γενιά, 41-43 (1980), 24-25.
244. «Ὁμιλία». στό: Γεώργιος Σούλης (1927-1966). Ἱστορικὰ Μελετήματα, Βυζαντινά-Βαλκανικά-Νεοελληνικά, Ἀθῆναι, 1980, 397-401.
245. «Τὸ αἰσθητικὰ καὶ τὸ καλλιτεχνικὰ ἀξιόλογο».  Πήγασος (1980), 17-18.
246. «[Εἰς μνήμην Γεωργίου Σούλη]», στό: Γεώργιος Σούλης (1927-1966). Ἱστορικὰ Μελετήματα, Βυζαντινά-Βαλκανικά-Νεοελληνικά. Ἀθῆναι, 1980, 397-400.
247. «Ἐθνικοὶ χαρακτῆρες. Φυσικὰ εἶναι τὰ αἴτιά τους, ἢ ἠθικά;», στό: Ἀφιέρωμα στὸν Κωνσταντῖνο Τσάτσο. Ἀθήνα, Σάκκουλα Ἀντ. Ν., 1980, 187-191.
248. «Μνήμη Ιωάννου Θεοδωρακόπουλου - John Theodorakopoulos in memoriam». Φιλοσοφία 10-11 (1980-81), 7-8.
249. «Τὸ εἶναι καὶ τὸ συνειδέναι. Ἡ γνώση διαλεκτικὴ σύνδεση καὶ τῶν δύο». Φιλοσοφία 10-11(1980-81), 49-61.
250. «Μνήμη Ἰωάννου Θεοδωρακόπουλου». Φιλοσοφία 10-11 (1980-1981), 7-8.
251. «Ἕνας ἐρημικὸς φιλόσοφος (Σπινόζα)». Νέα Ἑστία 110 (1981), 1302-1306.
252. «Ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτική μου ζωή».  Τετράδια Εὐθύνης 13 (1981), 139-153.
253. «Ἀποσπάσματα - Κρίσεις καὶ ἐπιστολές». Τετράδια Εὐθύνης 13 (1981), 133-138.
254. «Ἡ διδασκαλία τοῦ ποιήματος. Τὸ ζήτημα τῆς μορφῆς». Φιλόλογος 24 (1981), 316-321.
255. «Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ [Ε. Π. Παπανούτσου]». Ζήνων 3 (1982), 27-31.
256. «Ἡ ‘κάθαρση τῶν παθῶν’ κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη». Ἐποπτεία 70 (1982), 685-703.
257. «Ἡ τελευταία ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση - τὰ προβλήματά της » , Δελτίο τῆς ἑταιρείας σπουδῶν νεοελληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ γενικῆς παιδείας 5 (1982), 36-45.
258. «Ἱστορικοὶ τῆς φιλοσοφίας . Φιλοσοφοῦν ἢ ἱστοροῦν;». Νέα Ἑστία 1327 (1982), 1383-1386.
259. «Ἡ ἠθικὴ φιλοσοφία τοῦ ἘπικτήτουἝνας γενικὸς χαρακτηρισμός της καὶ ἡ σχέση της μὲ τὸν χριστιανισμό». [Ἀνέκδοτο μάθημα τῆς σειρᾶς ‘Ἐπίκτητος’ στὸ ‘’Αθήναιον’: Β΄ Περίοδος 1961-62]. Φιλοσοφία 12 (1982), 9-25.
260. «Διάλογος μ’ ἕνα νεαρὸ φιλόσοφο». Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιὰ 1983, 17-19.
261. «Οἱ ἱστορικοὶ τῆς φιλοσοφίας». Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιὰ 41 (1984), 15-17.
262. «Τὰ δύο ἀκραῖα σύνορα». Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά 42 (1985), 65-67.
263. «Τὸ δισυπόστατο τῆς φυλῆς».  Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά 43 (1986), 11-13.
264. «Ἐπιστολὴ Παπανούτσου πρὸς Τατάκη».  Εὐθύνη 213 (1989), 433-434.
265. «Ὁ Βενιζέλος καὶ οἱ κριτικοί του». Στό: Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος σήμερα. Ἀθήνα 1990, 33-36.
266. «Ἐπιστολὲς πρὸς Τατάκη».  Εὐθύνη 221 (1990), 239-240.
267. «Ἐπιστολὴ Παπανούτσου πρὸς Τατάκη». Εὐθύνη 231 (1991), 144-145.
268. «Ἐπιστολὴ Παπανούτσου πρὸς Ἰ. Μ. Παναγιωτόπουλο».  Εὐθύνη 247 (1992), 371.
269. «Ἐπιστολὴ Παπανούτσου πρὸς Γ. Παραβάντη».  Εὐθύνη 244 (1992), 200-201.
270. «Σικελιανός», στό: Κότινος στὸν Ἄγγελο Σικελιανό. Ἀθήνα, 3η ἔκδ., 1995, 18-21.
271. «Τὸ σύμπαν τῆς λογοτεχνικῆς δημιουργίας». Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιὰ 53 (1996), 41-43.
272. «Τὸ θρησκευτικὸ βίωμα». Νουμᾶς, 01/05/1999, 4.
273. «Ἡ ἀξία τοῦ διαλόγου».  Φιλολογικὴ Πρωτοχρονιά 57 (2000), 58-60.
274. «Πρωτοβουλία καὶ οἷστρος: Ἰδοὺ τὸ “μάθημα”». Φιλόλογος 103 (2001), 34-37
275. «Ὀργάνωση ἑνὸς μεθοδικοῦ μαθήματος».  Φιλόλογος 104 (2001), 161-163.


Αχρονολόγητα
1. Μαθήματα ἠθικῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἀριστοτέλη. Μέρος Α΄, Ἰωάννινα χ.χ., 166 σελ.
2. Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π. (ἐπιμ.): Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία, τόμοι Α΄ - Β΄. Ἀθῆναι, Ἀετός – Βασικὴ Βιβλιοθήκη, χ. χ.
3. Πλάτων: Πολιτεία. Μετάφραση Ι. Ν. Γρυπάρης, Ἐπιμέλεια Εὐάγγελος Παπανοῦτσος. 2 τόμοι, «Ζαχαρόπουλος», Αθῆναι χ.χ. (2η ἔκδοση, 2 τόμοι, «4π Εἰδικὲς Ἐκδόσεις Ἀ.Ἑ.», Ἀθήνα 2011).
4. Πλάτων: Φαίδων – Πρωταγόρας. Μετάφραση Εὐάγγελος Παπανοῦτσος – Βασίλης Τατάκης. «Ζαχαρόπουλος», Ἀθῆναι χ.χ. (1966).
5. Ἀριστοτέλης: Περὶ ψυχῆς – Μικρὰ Φυσικά. Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση – Σχόλια Βασίλης Τατάκης – Ν. Σωτηράκης - Ἀ. Εὐσταθίου, Ἐπιμ. Εὐάγγελος Παπανοῦτσος. «Ζαχαρόπουλος», Αθῆναι χ.χ.
6. Hume, David: Δοκίμια. Φιλολογικά, ἠθικά, πολιτικά. Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση – Σχόλια Εὐ. Π. Παπανοῦτσος. «Ἑστία», Ἀθῆναι χ.χ.

Πηγές:
Γ. Κείμενα για τον Ευάγγελο Παπανούτσο

1.    Αφιέρωμα στον Ευάγγελο Παπανούτσο. Τόμος Α΄, Αθήνα 1980.
2.    Κύρκος, Βασίλειος: «Προσωπογραφία του Ε. Π. Παπανούτσου. Ο φιλόσοφος». Στο: Αφιέρωμα στον Ε. Παπανούτσο. Τόμος Α΄, Αθήνα 1980, 23-53.
3.    Κύρκος, Βασίλειος: «Ο Ευάγγελος Παπανούτσος ο Φιλόσοφος». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος. Ο Παιδαγωγός και ο Φιλόσοφος. Ιωάννινα 1980, 151-194.
4.    Κύρκος, Βασίλειος: «Βιογραφικό σημείωμα [Ευάγγελου Παπανούτσου]». Στο: Αφιέρωμα στον Παπανούτσο. Τόμος Α΄, Αθήνα 1980, 13-19.
5.    Νούτσος, Παναγιώτης: «Η ‘μορφολογία της ιστορίας’ του O. Spengler στο έργο του Ε. Π. Παπανούτσου». Δωδώνη 9 (1980), 27-38.
6.    Σταύρου, Θεοφάνης: «Ευάγγελος Παπανούτσος. Ο φιλόσοφος, ο παιδαγωγός, ο κριτικός». Τομές 67 (1980), 4-9.
7.    Μελετήματα για τον Ε. Π. Παπανούτσο. Εορτασμός στα ογδοντάχρονά του». Τετράδια «Ευθύνης», Αθήνα 1981 [Συντομογραφικά: Μελετήματα για τον Παπανούτσο (1981)].
8.    Δραγώνα-Μονάχου, Μυρτώ: «Ε. Π. Παπανούτσος ᵻ17.5.1982». Δευκαλίων 33/34 (1981), 187-188.
9.    Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ.: «Ο Ε. Π. Παπανούτσος ως Κριτικός Φιλόσοφος». Στο: Μελετήματα για τον Παπανούτσο (1981), 106-121.
10. Μιχαηλίδης, Κώστας: «Η έννοια του ‘καθόλου’ στην ιστορία. Μια αναφορά στην Ιστοριογραφία του Ε. Π. Παπανούτσου». Στο: Μελετήματα για τον Παπανούτσο (1981), 101-105.
11. Anton, John: «Ο κριτικός ανθρωπισμός και η φιλοσοφία του πολιτισμού. (Η περίπτωση του Ε. Π. Παπανούτσου)». Στο: Μελετήματα για τον Παπανούτσο (1981), 33-42.
12. Anton, John: Critical Humanism as a Philosophy of Culture: The Case of E. P. Papanoutsos. A Talk. The North Central Publishing Company, Univ. of Minnesota Libraries, Minneapolis 1981.
13. Θεοδούλου, Δώρος: «Η Γνωσιολογία του Ε. Π. Παπανούτσου». Ζήνων 3 (1982), 7-11.
14. Ιωαννίδης, Κλείτος: «Η Αισθητική του Ε. Π. Παπανούτσου». Ζήνων 3 (1982), 13-15.
15. Μακρής, Σόλων: «Ο αισθητικός Παπανούτσος». Νέα Εστία 112 (1982), 1389-1394.
16.Μαραθεύτης, Μιχαλάκης: «Ο Ευάγγελος Παπανούτσος ως παιδαγωγός». Ζήνων 3 (1982), 21-26.
17. Μιχαηλίδης, Κώστας: «Ευάγγελος Παπανούτσος: Ένας διαλεκτικός στοχαστής». Ζήνων 3 (1982), 3-6.
18. Αφιέρωμα στον Ε. Παπανούτσο. Νέα Εστία 112 (1982), τεύχος 1327.
19. Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: «Ο Παπανούτσος και η νεοελληνική φιλοσοφία». Νέα Εστία 112 (1982), 1332-1338.
20. Νικόλας, Θ.: «Η αποσύνθεση της αστικής ιδεολογίας στην ‘κριτική φιλοσοφία’ του Ε. Παπανούτσου». Επαναστατική μαρξιστική επιθεώρηση 28 (1982), 26-27.
21. Τσάτσος, Κωνσταντίνος: «Μνήμη Ευαγγέλου Π. Παπανούτσου». Φιλοσοφία 12 (1982), 7.
22. Χάρης, Πέτρος: «Ο σοφός και ο εκλαϊκευτής. [Ευάγγελος Π. Παπανούτσος]». Νέα Εστία 112 (1982), 1387-1388.
23. Χρίστου, Ιάκωβος: «Η ηθική του Ε. Π. Παπανούτσου». Ζήνων 3 (1982), 17-20.
24. Μνήμη Ευάγγελου Παπανούτσου. Τόμος Β΄, Αθήνα 1983.
25. Γεδεών-Καρανικόλα, Σοφία: «Ο αρχιτέκτονας της Τριλογίας του πνεύματος [Ε. Π. Παπανούτσος]». Στο: Μνήμη Παπανούτσου Β΄, Αθήνα 1983, 13-22.
26. Ψημμένος, Νίκος: «Ε. Π. Παπανούτσος (1900-1982). Πρόσφατες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του φιλοσοφικού έργου του». Μαντατοφόρος 21 (1983), 7-14.
27. Ανδριόπουλος, Δ. Ζ.: «‘Αισθητική εμπειρία’: Η κεντρική έννοια στην αισθητική θεωρία του Ε. Παπανούτσου». Χρονικά Αισθητικής 23-24 (1984-1985), 71-85.
28. Βώρος, Φανούριος Κ.: «Ο Ευάγγελος Παπανούτσος ως παιδαγωγός». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 1 (1984), 19-25.
29. Δημητράκος, Γιώργος Σ.: «Ο Ε. Παπανούτσος και η εκπαίδευση». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 1 (1984), 107-110.
30. Κύρκος, Βασίλειος: «Ευάγγελος Παπανούτσος. Ο φιλόσοφος και οι γνωσιοθεωρητικές απόψεις του». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 1 (1984), 12-18.
31. Μουτσόπουλος, Ευάγγελος: «Ο Παπανούτσος ως ιστορικός της νεοελληνικής φιλοσοφίας». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 1 (1984), 9-11.
32. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος: «Ο Παπανούτσος και η παιδεία». Νέα Εστία 118 (1985), 1550-1555.
33. Αποστολοπούλου, Γεωργία: «Παιδαγωγικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις του Παπανούτσου στη Γερμανία». Δωδώνη 15 (1986), 137-164.
34. Βουδούρης, Κωνσταντίνος: «Επιστημονικό συμπόσιο: Ε. Π. Παπανούτσος, ο φιλόσοφος και ο παιδαγωγός (30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 1985)». Ελληνική Φιλοσοφική επιθεώρηση 3 (1986), 91-92.
35. Πρακτικά συμποσίου: Ε. Π. Παπανούτσος. Ο παιδαγωγός και ο φιλόσοφος (Ιωάννινα, 30.10 – 1.11.1985). Δωδώνη παράρτημα αρ. 36, Ιωάννινα 1987 [Συντομογραφικά: Ε. Π. Παπανούτσος (1987)].
36. Ανδριόπουλος, Δ. Ζ.: «‘Αισθητική εμπειρία’. Η κεντρική έννοια στην αισθητική θεωρία του Ε. Παπανούτσου». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 195-208.
37. Αποστολοπούλου, Γεωργία: «Το πρόβλημα της διαλεκτικής στη φιλοσοφία του Παπανούτσου». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 263-277.
38. Γεωργόπουλος, Ν.: «Η αισθητική συγκίνηση και η Τέχνη κατά τον Παπανούτσο». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 133-140.
39.Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.: «Ο Παπανούτσος και η παιδεία». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 9-16.
40. Καζαμίας, Ανδρέας: «Ο Παπανούτσος και η φιλελεύθερη εκπαιδευτική ιδεολογία: κριτική και συγκριτική θεώρηση». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 47-82.
41. Κύρκος, Βασίλειος Α.: «Ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ο φιλόσοφος». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 151-194.
42. Μπαγιόνας, Αύγουστος: «Η ιστορική γνώση σύμφωνα με τον Ε. Π. Παπανούτσο». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 225-252.
43. Μπενάκης, Λίνος: «Ο Ευάγγελος Παπανούτσος και η διδασκαλία της φιλοσοφίας στο ‘Αθήναιον’». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 209-224.
44. Νούτσος, Μπάμπης: «Η έννοια του αναλυτικού προγράμματος στο έργο του Ε. Π. Παπανούτσου». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 83-100.
45. Νούτσος, Παναγιώτης: «Ο Ε. Π. Παπανούτσος, ο ‘ιστορικός υλισμός’ και η Αριστερά». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 101-132.
46. Παπαδημητρίου, Ευθύμης: «Το ήθος του κριτικού φιλοσόφου και τα όρια της κριτικής φιλοσοφίας». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 253-261.
47. Anton, John: «Ο αισθητικός-κριτικός Παπανούτσος και η ποίηση του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη». Στο: Ε. Π. Παπανούτσος (1987), 141-149.
48. Κύρκος, Βασίλειος: «Παπανούτσος Ευάγγελος». Στο: Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό. Τόμος 8, «Εκδοτική Αθηνών», Αθήνα 1988, 154-155.
49. Κύρκος, Βασίλειος: Ευάγγελος Παπανούτσος, ο φιλόσοφος. «Φιλιππότης», Αθήνα 1989.
50. Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Γ.: «Πίστη, γνώση και νόμος στο έργο του Ε. Π. Παπανούτσου». Στο: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Νεοελληνική Φιλοσοφία. Επιμ. Κωνσταντίνος Βουδούρης. «Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα 2000, 17-21.
51. Anton, John P.: Το χρονικό μιας φιλοσοφικής φιλίας. Τρία κείμενα και αλληλογραφία (1948-1982) με τον Ευάγγελο Π. Παπανούτσο. "Gutenberg", Αθήνα 2004.
52. Μεσσάρη, Αναστασία: «Αισθητική εμπειρία και αισθητική συγκίνηση στον Ευ. Παπανούτσο». Φιλοσοφία και Παιδεία 34 (2005), 14-16.
53. Μπενάκης, Λίνος: Μνήμη πέντε φιλοσόφων. Κείμενα για τους πέντε φιλοσόφους, βιογραφικά σημειώματα και εξαντλητική εργογραφία τους. Μνήμη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου, Παναγιώτη Π. Κανελλόπουλου, Κωνσταντίνου Δ. Τσάτσου, Ευαγγέλου Π. Παπανούτσου, Βασιλείου Ν. Τατάκη. «Παρουσία», Αθήνα 2006.
54. Ανδρουλιδάκης, Κώστας: «Το φιλοσοφικό έργο του Ε. Π. Παπανούτσου ως δοκιμή συνθετικού συστήματος». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 29 (2012), 187-204.